På svenska


Kontakt: ville.ylikahri (ät) vihreat.fi, 041 516 5671.Ville 2011

Vem är jag?

Jag är en 42-årig grön politiker från Helsingfors. Jag arbetar som generalsekreterare på Gröna Bildnings- och Studiecentret Visio. Jag bor med min man i Rödbergen.

Jag studerade historia vid Helsingfors universitet och var aktiv i olika organisationer. Jag blev insugen i Helsingfors universitets studentkårs politik år 1999, då jag blev invald på HUS:s Grönas lista.

Redan under studietiden vikarierade jag ofta i olika skolor och efter min utexaminering undervisade jag i historia i flera skolor. Efter att ha arbetat som lärare gick jag vidare till att arbeta vid Gröna Bildnings- och Studiecentret Visio, där jag nu arbetar som generalsekreterare.

Jag kandiderade i Helsingfors kommunalval för första gången år 2000. För tillfället fungerar jag som ersättare stadsfullmäktige. Jag sitter också i styrelse av Helsingforsregionens trafik och jag är ordförande i Helsingfors stadsmuseets direktion. Dessutom har jag varit ordförande för De Gröna i Helsingfors 2008-2011. (se min fulla CV på finska)

Vid sidan av politiken har jag även fungerat i flera sammanhang kopplade till bögarnas rättigheter. Under studieåren var jag ordförande för studentorganisationen för bögar och lesbiska i Helsingfors. Min civiltjänstgöring gjorde jag vid SETA. Jag har varit med om att ordna Gay Club Botox och Mr Gay Finland -tävling, vars vinster skänktes till hlbti-organisationer. Jag äger en del av nattklub Dtm. Jag har varit också med i den omtalade kampanjen och kampanjvideon Allt blir bättre som berörde mobbningen av bögar i skolan (se videon på You Tube med svensk text).

Varför är jag grön?

Jag gick med i politiken därför att jag upplever att sättet som vi lever på idag är ett hot mot världens ekologiska balans och därmed även ett hot mot mänsklighetens framtid. Det är därför är jag grön.
Jag är grön också eftersom jag tycker att den finländska välfärdsstaten behöver förnyas. Den gamla vänstern vill hålla fast vid det förflutna och drömma att det finns en arbetsplats åt alla i någon produktionsanstalt. Å andra sidan är värdena som högern håller fast vid för en ökad konkurrenskraft och individens egna ansvar för enkelriktade och hårda.

Nu är det dags för kommunalvalet iget. Nästa kommunalval ska vara den 9 April.

 

Valteman 2017

Helsingfors är en fin stad, men vi måste ändra vår verksamhet, om vi vill, att vår hemstad ska vara en av världens bästa platser att leva också i framtiden. Det gamla ordspråket think global, act local är mera sant nu än någonsin. När vi bygger en bättre Helsingfors, kan vi samtidigt lösa stora globala problem.

Mera stad!

Fler och fler människor vill leva i den täta innerstaden. Därför måste vi bygga mer innerstaden. Helsingfors är också lämplig för högre byggnader. När vi bygger tätt och högt, kan vi spara viktiga grönområden. Vi måste sluta förbränning av kol och satsa på förnybar energi.

Trafiken på rätt spår

Som styrelseledamot i HRT har jag sett, att stora ändringar är på gång i transportbranschen. Snabbspårvagnar, elbussar, stadscyklar och snart även automatiska bilar kommer att förändra vårt sätt att röra oss. Vi måste införa nya lösningar modigt. Vi kan kämpa mot trängsel och utsläpp med intelligent design, trängselavgifter och med förmånlig och bra kollektivtrafik.

Tillsammans

Människorna har alltid flyttat till Helsingfors för att söka lycka och arbete – både från Finland och från utomlands. Olika slags människor utgör en storstad. Låt oss hålla fast vid detta – och stöda dem, som inte själv klarar av. Vi kan inte tillåta, att det skulle uppstå sämre lottade stadsdelar i Helsingfors.  Grundläggande mänskliga rättigheter får inte kränkas i namn av någon religion eller ideologi.

Vi måste försvara bildningen

Utbildning och bildning behövs i dessa tider mer än någonsin. Vi måste försäkra, att varje skola är en bra skola. Stadens museer, bibliotek, folkhögskolor och ungdomstjänster stöder livslångt lärande och gemenskapa aktiviteter. Låt levande kultur blomstra i staden!

***

Du kan se och läsa mera om mina teman i YLE valgalleriet.

***

Kolla också Villes valteman 2012: Vi borde bygga en grönare stad

Trafiken på rätt spår

Vi behöver nya metro- och spårvagnlinjer för att undvika trängsel och för att förhindra klimatförändringen. När kollektivtrafiken är snabb, trygg och billig, åker alla stadsbor smidigare.

 

 

Närservice är viktig

När service finns nära, är det lättare för alla att leva och röra sig i staden. I en tät stad krävs  närskolor, närbibliotek och närbutiker. Kvartersbutiker är en viktig del av den levande staden. Man måste kunna gå till närmaste mathandel i alla delar av staden.

 

 

Vi måste respektera miljön

Helsingfors måste göra sin del av förhindrandet av klimatförändring. Energi bör sparas och vi bör använda mera förnybara energikällor för att slippa bränna kol. Parkena, strändena och skogen är vigtiga för stadsborna. Vi kan spara dom om vi bygger mera tätt. Vi måste skydda Östersjön.

 

Flytande cykling

Det är inte lätt att cykla i Helsingfors. Cykling befrämjas bäst genom att bygga ordentliga cykelvägar vid alla viktiga farleder och genom att underhålla dem året om. Cykling är trafiken – inte sport eller fritidsaktivitet. Cyklisterna hör inte på trottoaren!

 

Roligare Helsingfors

Helsingfors har förändrats: nuförtiden vi har massor av olika evenemang på gatorna, på torgena och i parkena. Men det är fortfarande för svårt och för dyrt för stadsborna och företag att organisera någonting i staden. Vi måste minska stadens byrokrati. Restaurang terasserna borde få vara öppna också efter kl. 22.

 

Alla olika, alla lika

Det bor många olika människor i Helsingfors. Därför staden service måste lära sig att ge service för alla. Vi måste behålla bra skolor, hälsovård ach andra service och ta hand om det att staden n personal kan ge service för alla olika människor, liksom seksuella och kön minoriteter.

 

 

Kolla också Villes valteman från riksdagvalet 2011:

Människans och miljöns välmående
I det här valet avgörs riktningen för Finland. Vi ska hålla Finland öppet och tolerant och inte stänga in oss och låta oss fångas av våra fördomar. Det är dags att gå från ord till handling i förebyggandet av klimatförändringen och i förnyelsen av den finländska välfärdsstaten.

Den gröna ekonomin är i balans
Statens och kommunernas skuldsättning ska åtgärdas med rättvis beskattning, en nedskärning av byråkratin och genom att investera i grön tillväxt.
Klimatförändringen hotar att förändra livsomständigheterna i världen på oförutsedda sätt. I Finland ska man bereda en klimatlag, där man förbinder sig vid 5% minskade utsläpp per år.
Ekonomisk tillväxt gör inte människor lyckliga, utan vid sidan av bruttonationalinkomsten behöver vi även andra mått. En flexiblare fördelning av jobb och flexibla jobb enligt ens livssituation förhöjer livskvalitet.

Det finns ingen sann finnländare
Alla ska vara lika inför lagen. I Finland behöver man en äktenskapslagstiftning som behandlar homo- och heterosexuella på lika villkor. All slags diskriminering, mobbning och hatbrott ska tas i tu med på största allvar. Människors grundsättande rättigheter och friheter ska inte trampas i någon religions namn.
Finland kan inte stänga in sig. Finland har haft nytta av medlemskapet i EU och av en öppen världshandel. I språkundervisningen för invandrare bör man ha ett tydligt system och tillräckligt med resurser. Praxis kring uppehållstillstånd ska förtydligas för att det ska bli lättare för utlänningar att söka arbete.

En renovering av socialskyddet och arbetslivet
Vår nuvarande bastrygghet delar in människor i antingen arbetslösa, som inte får arbeta eller arbetstagare, som inte har möjligheter till flexibla lösningar. Grundinkomsten som presenterats av De Gröna skulle föra med sig en rättvis bastrygghet för alla. Steg som skulle leda mot en grundinkomst är samordnandet av olika förmåner och ett system där utdelningen sker från en lucka.
Politiken bör sträva till att jämna ut inkomstklyftor. Energi- och konsumtionsskattens effekt kan kompenseras för småinkomsttagare med stöd av en grundinkomst och en reducerad inkomstbeskattning. Arbetslösa ska erbjudas utbildning och man ska skapa en fungerande marknad för jobb mellan jobben.

Finlands viktigaste resurs är kunnandet
Man ska se till att det i alla skolor i Finland finns god undervisning och tillräckligt med vägledning för eleverna. Därför ska undervisningen förbli kostnadsfri på alla nivåer och den akademiska friheten ska försäkras. Alla elever ska få undervisning i svenska språket.
Rollfördelningen mellan yrkeshögskolorna och universiteten ska göras tydligare. Man ska även satsa på de humanistiska fälten och inte enbart på teknik och ekonomi. Konst och kultur ska stödas och stödet ska inte bindas fast vid konstens innehåll.