Vihreä talous on tasapainossa


Tällä hetkellä elämme velaksi tulevilta sukupolvilta. He joutuvat maksamaan valtavat lainamme eikä heille jää jäljelle halpoja luonnonvaroja kuten meillä on ollut käytössämme. Valtion ja kuntien velkaantuminen on saatava kuriin verotusta oikeudenmukaisesti, karsimalla byrokratiaa ja investoimalla vihreään kasvuun. Energiansäästöteknologiassa on suuri potentiaali.

Energiantuhlauksemme aiheuttama ilmastonmuutos uhkaa muuttaa maapallon elinoloja ennakoimattomasti. Suomeen on säädettävä ilmastolaki, jolla sitoudutaan 5%:n päästöjen vuosittaiseen vähentämiseen. Päästöt vähenevät uusiutuvaan energiaan siirtymällä. Samalla päästään irti riippuvuudesta ulkomaisesta energiasta kuten öljystä. Verotuksen on kannustettava energian säästöön. Liikenteessä on panostettava rautateihin. Kaupungit on rakennettava niin, että mahdollisimman moni matka voidaan tehdä kävellen tai pyörällä.

Talouskasvu ei tee ihmisiä onnelliseksi. Työn nykyistä joustavampi jakaminen ja työn joustaminen elämäntilanteen mukaan nostavat elintasoa. Myös ihmisten vaikutusmahdollisuuksia omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin tulee lisätä.  Nykyisin politiikkaa ohjaa liikaa pelkkä bruttokansantuotteen kasvattaminen, vaikka me kaikki tiedämme, ettei se ole hyvä hyvinvoinnin mittari. Suomen tuleekin ottaa käyttöön bkt:n rinnalle uusi päätöksentekoa ohjaava hyvinvointimittari.

Windkraft1

Tämä on tehtävä:

– Lopetetaan valtion velkaantuminen pitkän aikavälin tasapaino-ohjelmalla.
– Säädetään ilmastolaki, joka ohjaa päästöjen tasaiseen pienenemiseen.
– Tuetaan tuulivoimaa investointituilla ja syöttötariffijärjestelmällä.
– Kiristetään energian verotusta ja kompensoidaan veronkorotuksia pienituloisille verovähennyksinä ja pienten tulojen veronalennuksilla.
– Ohjataan kaavoituksella ja lainsäädännöllä kaupungit rakentumaan tiiviiksi yhteiskunniksi.
– Rakennetaan uusia rautateitä, kuten Pisara-rata Helsinkiin.
– Otetaan bkt:n rinnalle käyttöön uusi hyvinvointimittari, esim. GPI.

Lue lisää:

Toimittamani kirja Onnellisuustalous
Vihreiden ilmasto- ja energiaohjelman tiivistelmä