Suomen tärkein pääoma on osaaminen


Suomen tärkein pääoma on osaaminen. Siksi on huolehdittava, että kaikissa Suomen kouluissa on hyvää opetusta ja riittävää ohjausta oppilaille. Siksi koulutuksen tulee säilyä maksuttomana kaikilla asteilla ja akateeminen vapaus on turvattava. Luovuudelle pitää antaa tilaa.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä roolijakoa on selkeytettävä. Myös humanistisiin aloihin tulee satsata eikä pelkästään tekniikkaan ja talouteen.

Taidetta ja kulttuuria on tuettava eikä tukea pidä sitoa taiteen sisältöön. Taiteen ja kulttuurin tehtävä on uudistaa ja haasta eikä vain viihdyttää.

Cygnaeuksen koulu (Pori)
Tämä on tehtävä:
– Valtion riittävä tuki kuntien tuottamaan koulutukseen on taattava.
– Korkeakoulutus on säilytettävä maksuttomana.
– Tutkimukselle on annettava tilaa.

Lue lisää:
Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma