Sosiaaliturva ja työelämä remonttiin


Nykyinen perusturvamme on sekava tilkkutäkki, joka ei toimi, vaan pudottaa ihmiset erilaisiin loukkuihin. Nykyjärjestelmä jakaa ihmiset joko työttömiin, jotka eivät saa tehdä töitä ja työtätekeviin, joilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia joustaviin ratkaisuihin. Vihreiden esittämä perustulo toisi oikeudenmukaisen perusturvan kaikille. Se antaisi työttömille mahdollisuuden koulutukseen ja työntekoon ilman, että kaikki tuet katkeavat heti. Se myös kannustaisi luovuuteen ja yrittämiseen. Askeleita kohti perustuloa ovat eri etuuksien yhtenäistäminen ja jakaminen yhdeltä luukulta.

Politiikalla pitää pyrkiä tasaamaan tuloeroja. Energia- ja kulutusverojen vaikutus voidaan kompensoida pienituloisille perustulon ja tuloveroalennusten avulla. Perustoimeentulon turvaavia etuuksia on korotettava.

Työttömille tulee tarjota koulutusta ja luoda toimivat välityömarkkinat. Nykyinen sekava ja pätkittäinen tukityöllistäminen tulisi uudistaa siten, että työttömät pääsisivät mahdollisimman koulutukseen ja että vajaakuntoisten pysyvää työllistymistä tuettaisiin selkeällä mallilla.


Tämä on tehtävä:
– Sosiaaliturva ja verotus on uudistettava pitkällä aikavälillä vihreiden perustulomallin mukaiseksi.
– Toimeentulotuen perusosa on siirrettävä Kelan maksettavaksi.
– Pienimpiä sosiaalietuuksia on nostettava köyhyyden vähentämiseksi.
– Opintotuki on sidottava indeksiin.
– Kaikille pitkäaikaistyöttömille on tarjottava työtä tai koulutusta ja työnantajia on tuettava vajaakuntoisten työllistämisessä nykyistä enemmän.
– Työelämään on kehitettävä uusia joustomekanismeja.

Lue lisää:
Vihreiden perustulomalli ja sen päivitys (toimin vihreiden perustulotyöryhmän puheenjohtajana)