Ei ole olemassa perus suomalaista


Jokainen ihminen on ainutkertainen yksilö. Lakien tulee perustua siihen. Samoin erilaisia perheitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Suomeen tarvitaan homoja ja heteroita tasa-arvoisesti kohteleva avioliittolaki. Kaikenlaiseen syrjintään, kiusaamiseen ja viharikoksiin on puututtava vakavasti. Minkään uskonnon nimissä ei pidä loukata ihmisten perusoikeuksia ja –vapauksia.

Suomi ei voi sulkeutua. Paluuta ”vanhoihin hyviin aikoihin” ei ole, vaan uusi aika vaatii uudet ratkaisut. Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä ja avoimesta maailmankaupasta, vaikka viime aikoina olemmekin joutuneet takaamaan muiden EU-maiden lainoja.

Suomeen muuttaa jatkuvasti ihmisiä ulkomailta, osa etsimässä työtä, osa rakkauden perässä, osa hakemassa turvapaikkaa. Tämä on todellisuutta ja politiikkaa pitää tehdä sen mukaan. Suomeen muuttaville on taattava mahdollisuus kielen opiskeluun, kotoutumiseen ja työskentelyyn. Suomella on mahdollisuus houkutella osaajia maailmalta, mutta nyt mahdollisuus usein hukataan. On älytöntä kouluttaa ulkomaalaisia opiskelijoita ammattikorkeakoulujen englanninkielisillä kursseilla, sillä niiden todistuksilla ei työllisty Suomessa. Samoin on älytöntä ajaa valmistuneet ulkomaalaiset opiskelijat heti valmistumisen jälkeen pois Suomesta. Tarvitaan parempaa suomen kielen opetusta ja joustavuutta työn ja opiskelun yhdistämiseen. Näin saamme Suomeen uutta osaamista.

Gay wedding a by Stefano Bolognini
Tämä on tehtävä:
– Avioliittolaki on säädettävä sukupuolineutraaliksi.
– Viharikokset tulee tunnistaa nykyistä paremmin ja käyttää viharikosta tuomion koventamisperusteena.
– Koulukiusaamiseen tulee saada nollatoleranssi.
– Maahanmuuttajien kieltenopetukseen on saatava selkeä järjestelmä ja riittävästi resursseja.
– Oleskelulupakäytäntöjä tulee selkeyttää siten, että ulkomaalaisten työnhaku on helpompaa.

Lue lisää:
Kaikki muuttuu paremmaksi –video, jossa olin mukana
SETAn eduskuntavaaliteemat
Vihreiden maahanmuuttopoliittinen linjapaperi