Vaaliteesit 2012


Rakennetaan vihreää kaupunkia

Lisää raideliikennettä

Helsingin tulee rakentaa uusia metro- ja ratikkalinjoja ruuhkien ja ilmastonmuutoksen  hillitsemiseksi. Kun joukkoliikenne on nopeaa, turvallista ja edullista, niin kaikki kaupunkilaiset liikkuvat kätevämmin.

Mitä pitää tehdä ensi kaudella:
– Pisara-radan rakentaminen on aloitettava.
– HSL:n lippu-uudistuksen ei pidä nostaa kohtuuttomasti Helsingin sisäisten matkojen hintoja.
– Jokeri-linja on rakennettava pikaraitiotieksi.

 

Palvelut lähelle

Kun palvelut ovat lähellä, sujuu kaikkien arki paremmin ja turha liikkuminen vähenee. Tiiviissä kaupungissa on helppo säilyttää lähikoulut, lähikaupat ja lähikirjastot. Elävät kivijalkakaupat luovat kaupungin. Kauppaan pitää päästä kävellen!

Mitä pitää tehdä ensi kaudella:
– Lähikirjastot ja koulut on säilytettävä.
– Ei pidä kaavoittaa automerketteja, vaan kivijalkakauppoja.
– Kantakaupunkia on rakennettava lisää.

 

Kunnioitetaan ympäristöä

Helsingin tulee tehdä oma osansa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tarvitsemme energiansäästöä ja uusiutuvia energianlähteitä kivihiilen polton sijaan. Kaupunkilaisille tärkeät lähiviheralueet tulee säilyttää, vaikka kaupunkia tiivistetään. Itämerta tulee suojella.

Mitä pitää tehdä ensi kaudella:
– Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä vähintään 30% vuoteen 2020 mennessä.
– Östersundomin ja muiden alueiden arvokkaat metsät on säilytettävä rakentamalla tiiviistä kaupunki omakotitalomattojen sijaan.
– Helsingin satamassa on otettava vastaan kaikki laivojen jätevedet.

 

Pyöräily sujuvammaksi

Pyöräilystä tulee tehdä helpompaa ja turvallisempaa rakentamalla uusia pyöräkaistoja, selkeästi merkittyjä pyöräreittejä ja turvallisia pyöräparkkeja. Pyöräily on liikennemuoto, jota ei pidä sotkea yhteen jalankulun kanssa. Kunnon talvikunnossapito mahdollistaisi pyöräilyn ympäri vuoden. Helsinki ei saa jäädä pyöräilyn takapajulaksi.

 Mitä pitää tehdä ensi kaudella:
– Hämeentielle ja muille pääkaduille on rakennettava pyöräkaistat.
– Pyörätaskuja on maalattava lisää.
– Baanaa tulee jatkaa Rautatieaseman ali jatkamalla aseman alittavaa tunnelia.
– Vuokrattavat kaupunkipyörät on otettava käyttöön.

 

Tehdään Helsingistä hauskempi

Helsinki on muuttunut: kaduilla, toreilla ja puistoissa tapahtuu paljon. SIlti tapahtumien järjestäminen on edelleen liian vaikeaa. Byrokratian ei pidä lannistaa yritystoimintaa, tapahtumia eikä ihmisten aktiivisuutta. Ravintoloiden terassien aukioloaikoihin tarvitaan joustoa.

Mitä pitää tehdä ensi kaudella:
– Kaupungin torien ja puistojen vuokria on alennettava.
– Kaupungin lupabyrokratiaa on kevennettävä ja siirryttävä yhden luukun periaatteeseen.
– Terassien aukioloja on joustettava ja luovuttava klo 22 aikarajasta.

 

Hyväksytään erilaisuus

Kaupungissa asuu monenlaisia ihmisiä. Tämä tulee ottaa huomioon kaupungin palveluissa. On tärkeää, että koulut, päiväkodit ja terveysasemat pidetään kunnossa ja että henkilökunta koulutetaan kohtaamaan erilaiset ihmiset, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Mitä pitää tehdä ensi kaudella:
– Kaupungin henkilöstö on koulutettava kohtaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.
– Kouluihin tarvitaan kiusaamiselle nollatoleranssi.
– Kaupungin tulee tukea jatkossakin tukea Helsinki Priden  järjestämistä.

 

Näitä asioita olen ajanut eteenpäin valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa kuluneen vaalikauden ajan, ja olen valmis jatkamaan työtä vihreämmän kaupungin rakentamiseksi.

Tällä vaalikaudella olen saanut jo paljon aikaiseksi. Tekemäni aloitteet ja valtuustopuheet voi lukea täältä.

Lue ajankohtaiset kuulumiseni blogista.

Tutustu myös edellisten vaalien ohjelmaani.