Keskustatunneli lisää ruuhkia ja saasteita


(mielipidekirjoitus 10.10.2006 – ei julkaistu)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee täyttä häkää yksityisautojen ehdoilla tehtävää keskustatunnelia, vaikka tiedossamme on, että nykyisenkaltainen yksityisautoilu ei voi jatkua vuosikymmeniä eteenpäin. Kaupunkisuunnitteluviraston selvitysten mukaan keskustatunneli lisäisi valmistuessaan Helsingin niemen rajan ylittävää liikennettä huomattavasti. Kaupunkisuunnittelun päämääränä tulee olla liikennemäärien vähentäminen, ei kasvattaminen.

Tunnelia on perusteltu kävelykeskustan laajentamisella. Kävelykeskustaa voi hyvin laajentaa ilman keskustatunnelia. Lisäksi tunnelihankkeeseen liittyvä kävelykeskustan laajentamissuunnitelma on naurettavan pieni.

Tunneli maksaa arviolta 300-330 miljoonaa euroa, eli lähes länsimetron verran ja tunneli tulisi yksin Helsingin kaupungin maksettavaksi. Helsinkiläisillä ei ole varaa upottaa tunneliin tällaista valtavaa summaa.

Keskustatunnelihankkeen hyvät tavoitteet ovat toteutettavissa halvemmin ja ympäristöystävällisemmin kehittämällä joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi Helsingissä on jo tehokas ja toimiva keskustatunneli, eli metro. On järjetöntä suunnitella autotunnelia ennen kuin länsimetron vaikutukset kantakaupungin liikenteeseen ovat selvillä. Helsingin tulisi ennemmin ottaa käyttöön ruuhkamaksut Tukholman ja Lontoon kannustavien esimerkkien mukaisesti.

Keskustatunneli ei edes parantaisi keskustan ilmanlaatua. Päästöt eivät vähene, sillä liikenne lisääntyy eikä kunnollisia puhdistus- tai suodatusjärjestelmiä aiota rakentaa pakokaasujen poistoputkiin niiden korkean hinnan takia. Myöskään pakokaasujen hajauttaminen välitöntä maanpintaa korkeammalle ei hävitä tosiasiaa päästöjen lisääntymisestä.

Keskustatunneli vähentäisi autoilua vain joissain kohdin kantakaupunkia, mutta useassa paikassa liikenne kasvaisi. Keskustatunneli vetäisi puoleensa henkilöautoja länsi- ja itäpäässään sekä suunnitelluissa katuliittymissä.

Kaikki järkisyyt puhuvat keskustatunnelia vastaan, joten sen suunnittelu on lopetettava ja panostettava resurssit joukkoliikenteeseen. Veromarkkojen syytäminen autoilijoille saa riittää.

Ville Ylikahri
puheenjohtaja
Etelä-Helsingin vihreät ry