Keski-Pasilan kaava


(puhe Helsingin kaupunginvaltuustossa 15.6.2006)

Keski-Pasilan kaava on hyvä – mutta joukkoliikennettä on parannettava!

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut! Minun on ilo pitää valtuustourani ensimmäinen puhe tästä asiasta. Keski-Pasilan osayleiskaava on hyvä.

Kaavassa on merkinnät korkealle rakentamiselle. Kaava luo raamit korkealle ja korkealuokkaiselle rakentamiselle, jota Helsingistä nyt puuttuu. Kaavassa on asuntoja ihmisille, jotka haluavat asua urbaanisti. Kaavassa on toimistoja, jotka antavat yrityksille mahdollisuuden sijoittua Pasilaan erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien päähän vaihtoehtona kehäteiden varsien toimistokeskittymille. Lisäksi kaava säilyttää varsin hyvin alueen vanhaa omaleimaisuutta ja vanhoja rakennuksia.

Kaavassa on kaksi ongelmaa, jotka liittyvät Pasilan joukkoliikenneyhteyksiin.

Toinen on yhteydet Töölöön ja jatkossa itään Kumpulaan ja Viikin suuntaan. Alueen asukasluvun ja toimistomäärien kasvaessa tarvitaan toimiva poikittainen raideyhteys Pasilaan. Täällä on puhuttu Töölön metrosta, joka onkin kannatettava hanke ja jota on kiirehdittävä.

Toinen ongelma on Helsingin ratapihan kapasiteetti eikä sitä Töölön metro korjaa. Esittelytekstissä sanotaan, että jo muutaman vuoden kuluttua suuri osa lähijunista aiotaan pysäyttää Pasilaan päärautatieaseman ahtauden takia. Tämä heikentäisi oleellisesti joukkoliikenteen kilpailukykyä. Siksi onkin nopeasti rakennettava Pisara-rata, joka ohjaisi lähijunat Pasilasta tunnelia pitkin Töölöön, keskustaan ja Hakaniemeen ja sieltä takaisin Pasilaan. Tämä ratkaisisi ratapihan tilaongelman, parantaisi Pasilan poikittaisia yhteyksiä ja parantaisi oleellisesti lähijunaliikenteen palvelutasoa.

Arvoisa puheenjohtaja, kannatan valtuutettu Moision ponsiesitystä, joka edellyttää kaupunginhallituksen kiirehtimään Töölö-Pasila raideliikenteen suunnittelua.

Niklas Sjöblomin ottama kuva Pasilan ratapihasta