Hoitotakuu myös mielelle


Mielenterveyshoito tarvitsee lisää resursseja. Kun mieli järkkyy, estää nopea hoito suuremmat ongelmat ja sitä kautta esimerkiksi vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä. Noin 700.000 suomalaista syö psyyken lääkkeitä. Neljännes sairauspäivärahoista maksetaan mielenterveyssyistä ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat 34 prosenttia työeläkemenoista.

On selvitettävä, mistä tämä kansakuntamme henkinen pahoinvointi johtuu. Miksi esimerkiksi julkisella sektorilla työskentelevät oireilevat yksityistä sektoria herkemmin? On puututtava sekä syihin että oireisiin.

Suomessa on panostettu liikaa avohoitoon ilman että sen vaatimia tukipalveluja on kehitetty. Myös lääkärin määräämästä psykologilla käynnistä on saatava Kela-korvaus. Kyse ei ole suuresta summasta, mutta yksittäisille ihmisille tärkeästä asiasta.

Lupaan tehdä parhaani seuraavien asioiden edistämiseksi:

– Mielenterveyshoitoon taataan riittävät resurssit.
– Työelämää kehitetään siihen suuntaan, että työ tukee ihmisten henkistä hyvinvointia.
– Kela-korvaus ulotetaan lääkärin määräämiin psykologikäynteihin.

Lue lisää:

Vihreän kansanedustajan Jyrki Kasvin kirjoitus “masentunut kansakunta”