Helsinkiläisen elämäntavan puolesta


Eduskuntaan tarvitaan liberaaleja kaupunkilaisia peruutuspeiliin katsovien keski-ikäisten vastapainoksi. Arkadianmäellä pitää ajaa erilaisten ihmisten ja erilaisten perheiden tasavertaisia oikeuksia ja ottaa ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat vakavasti.

Helsinki


Mitä tarkoitan helsinkiläisellä elämäntavalla?

Tarkoitan sillä ekologista kaupunkiasumista, toimivaa joukkoliikennettä, erilaisten ihmisten hyväksymistä ja kunnioittamista sekä luontevaa kansainvälisyyttä.


Kaupungissakin asutaan

Minulle helsinkiläinen elämäntapa on ensinnäkin tapa elää tiiviisti ja lyhyiden välimatkojen päässä. Tutkimusten mukaan kaupunkiasuminen kuluttaa vähemmän energiaa kuin omakotitalossa asuminen. Kaikki ihmiset eivät edes halua asua omakotitalossa Nurmijärvellä. Tämä tulee ottaa myös eduskunnan päätöksissä huomioon.

Kaupunkeja tulee kehittää asukkaiden ehdoilla eikä pelkästään työpaikka-alueina ja kauppapaikkoina. Tarvitaan lisää tiivistä kantakaupunkimaista asutusta hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän. Niille, jotka haluavat asua omakotitalossa, tulee kaavoittaa puutarhakaupunkeja ratojen varsille eikä tasaista omakotitalomattoa pelloille pelkän moottoritieyhteyden varaan.

Jotta ekologinen ja viihtyisä kaupunki syntyisi, tarvitaan avointa ja demokraattista metropolihallintoa. Nykyään kunnat kilpailevat hyvistä veronmaksajista, ja kuntien yhteisistä asioista päätetään erilaisissa maakuntahallituksissa ja yhteistyövaltuuskunnissa, mikä johtaa sekavaan ja huonoon lopputulokseen. Helsingin ja Sipoon kiista alueista olisi vältetty yhteisellä metropolihallinnolla.

Lupaan tehdä parhaani seuraavien asioiden edistämiseksi:

– Pääkaupunkiseudulle perustetaan yhteinen metropolihallinto.

– Koko Uudenmaan alueella uudet asutuskeskukset perustetaan ratayhteyksien varsille.


Lue lisää:

Vihreiden kaupunkiohjelma

Vihreän eduskuntaryhmän lausunto metropolihallinnosta


Helsinki tarvitsee oman liikennepolitiikan

Liikenne tuottaa suuren osan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi se aiheuttaa melua, ruuhkia ja onnettomuuksia. Silti liikkuminen on välttämätöntä.

Viime aikoina on ladattu suuria toiveita biopolttoaineisiin ja hybridiautoihin liikenteen ongelmien ratkaisijana. Valitettavasti nämä eivät ratkaise kaikkia liikenteen ongelmia – ei ainakaan ruuhkaisilla kaupunkiseuduilla. Liikennettä on pakko ohjata joukkoliikenteeseen öljyn loppuessa, ilmastonmuutoksen kiihtyessä ja ruuhkien pahentuessa.

Joukkoliikenteen tukeminen vaatii rahaa. Kaupunkien ja kuntien verovaroja ei voida kuitenkaan loputtomasti käyttää joukkoliikenteeseen, vaikka voidaankin sen laskea olevan koko kansantaloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille edullista. Siksi on mietittävä uusia rahoituskeinoja. Valtion on alettava tukea joukkoliikennettä selkeästi nykyistä enemmän myös kaupungeissa. Toinen varteenotettava rahoituskeino ovat ruuhkamaksut yksityisautoilijoille. Jos kaupunki tarjoaa nopean ja ruuhkattoman joukkoliikennevaihtoehdon, niin sitten niiden, jotka haluavat edelleen ajaa omilla autoillaan, täytyy maksaa siitä.

Ruuhkamaksut ovat käytössä monissa Euroopan kaupungeissa, mm. Lontoossa ja Tukholmassa. Lontoossa keskustan ruuhkat vähenivät dramaattisesti maksun käyttöönoton jälkeen. Pyöräily lisääntyi ja bussit kulkevat jopa 35% nopeammin. Tukholman tulokset ovat samansuuntaisia ja tukholmalaisten enemmistö halusi kansanäänestyksessä tehdä maksuista pysyviä.

Myös pääkaupunkiseudulle on saatava liikennettä ohjaavat ruuhkamaksut. Helsingissä pahimmat ruuhkat ovat kehäteillä. Ennen kuin niille voidaan säätää ruuhkamaksuja, on poikittainen joukkoliikenne saatava kilpailukykyiseksi yksityisautojen kanssa.

Lupaan tehdä parhaani seuraavien asioiden edistämiseksi:

– Valtio rahoittaa pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeita (metro, rautatiet, bussikaistat) vähintään samalla osuudella kuin tiehankkeita.

– Joukkoliikenteen lippujen hinnat pidetään alhaisina.

– Pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön ruuhkamaksut.

Lue lisää:

– Minun ja muiden helsinkiläisten vihreiden kokoama www.ruuhkamaksu.net

Etelä-Helsingin vihreiden lausunto keskustatunnelista


Helsingissä ymmärretään erilaiset ihmiset – entä eduskunnassa

Kaupunki-ilma vapauttaa, sanottiin keskiajalla, kun maaorjat pääsivät kaupungeissa irti linnanherrojen ikeestä. Nykyäänkin kaupunki merkitsee vapautta olla sellainen kuin haluaa olla. Kaupunkiin muutetaan työn perässä, mutta myös pakoon maaseutukuntien ahdasmielistä ilmapiiriä. Kaupungissa ei tuijoteta eri tavoin pukeutuvia, miespareja eikä pyörätuolilla liikkuvia.

Eduskunta sen sijaan on ollut viime vuosina vanhoillisuuden keskus. Ainoastaan syksyn naisparien hedelmöityshoidot sallinut lakiäänestys loi uskoa eduskunnan liberaaleihin voimiin. Muuten eduskunnasta on kuulunut huonoa: keski-ikäiset mieskansanedustajat saavat avoimesti puhua “naisparien miehenkipeydestä” ja pyytää nuorta naiskansanedustajaa “istumaan polvelle”. Poliittinen korrektius voi mennä joskus liian pitkälle, mutta Suomessa tätä rajaa ei olla vielä läheskään saavutettu.

Itselleni läheisimpiä ovat homo- ja lesbokysymykset. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia parantavia konkreettisia lakimuutoksia on saatu viime vuosina, mutta asennetasolla on vielä paljon tehtävää. Uskon, että mitä enemmän avoimesti homoja ja lesboja toimii yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, sitä vähemmäksi käyvät meihin liitetyt ennakkoluulot. Ehkä sitten maaseudultakaan ei tarvitse tulla seksuaalipakolaisena Helsinkiin, vaan jokainen voi elää kotiseudullaan sellaisena kuin on.

Tärkeimpänä yksittäisenä vaatimuksena homojen ja lesbojen aseman parantamiseksi pidän adoption sallimista. Samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aviopareilla.

Toisena konkreettisena kysymyksenä haluan nostaa esiin uusissa EU-maissa, Venäjällä ja muualla maailmassa tapahtuneet törkeät homoja ja lesboja vastaan tehdyt ihmisoikeusrikkomukset. Esimerkiksi pääministerimme Matti Vanhasen olisi pitänyt tuomita kesällä Puolan johdon homofobiset kommentit jyrkästi, mutta hän tyytyi vain puhumaan yleisellä tasolla EU:n arvoista. EU:lla on kaikki keinot vaatia jäsenmailtaan rikkeetöntä ihmisoikeuspolitiikkaa. EU:n ulkopuolisten maiden olosuhteisiin on vaikeampi puuttua, mutta niistäkään ei pidä vaieta. Suomen on uskallettava avata suunsa.

Lupaan tehdä parhaani seuraavien asioiden edistämiseksi:

– Rekisteröityneet homo- ja lesboparit saavat samat oikeudet kuin avioparit.

– Suomi ottaa EU- ja ulkopolitiikassa aktiivisen roolin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän ja vainon vähentämiseksi.

Lue lisää:

Vihreät nuoret ja opiskelijat Puolan Pridesta

Vihreät ja tasa-arvo


Kansainvälisyys on jo täällä

Helsinki on jo nykyään kansainvälinen kaupunki. Täällä ulkomaalaisten rooli osana suomalaista yhteiskuntaa ymmärretään – toisin kuin Kari Rajamäen Varkaudessa. Minulle kurdi on naapuri, eikä potentiaalinen terroristi. Kari Rajamäen johtama sisäministeriö on tehnyt järkyttävän huonoa politiikkaa. Samalla kun Suomeen tulisi houkutella hyviä työntekijöitä ulkomailta, on Suomesta levinnyt kuva maailmalle maana, joka ei ota vastaan turvapaikanhakijoita, ei täytä YK:n asettamia pakolaiskiintiöitä, suhtautuu vainoharhaisesti kaikkiin vieraisiin ja ottaa ykkösasiakseen lähettää torjuntapartioita Kanarian saarille estämään maahanmuuttajien rantautumisen. Tämän politiikan on muututtava sekä inhimillisistä että taloudellisista syistä.

Maahanmuutto on toki aiheuttanut kaikissa maissa myös ongelmia. Pariisin lähiöiden levottomuudet ja Berliinin koulujen ongelmat ovat tästä ääriesimerkkejä. Myös Suomessa on riski, että maahanmuuttajat keskittyvät omille asuinalueilleen, joista kehittyy ihmisten mielissä ongelmalähiöitä. Tällaisen kehityksen estämiseksi tarvitaan tehokasta suomen kielen opetusta ja muita integraatiota helpottavia toimia. Lisäksi tarvitaan asennemuutosta suomalaisten päissä: suomalaisella ei ole aina vaalea iho eivätkä kaikki täällä asuvat puhu virheetöntä suomea.

Maahanmuuttajilla tulee olla oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Suomessa kaikkien on kuitenkin noudatettava maassa vallitsevia lakeja ja sääntöjä. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa ei saa polkea kulttuuriin vedoten.

Lupaan tehdä parhaani seuraavien asioiden edistämiseksi:

– Kari Rajamäen luoma vainoharhaisen tiukka ulkomaalaispolitiikka muutetaan.

– Suomesta tehdään houkuttelevampi maa maahanmuuttajille.

Lue lisää:

Vihreät ja maahanmuuttajat