Talosarvioaloite kaupunginmuseon tilakustannusten kohtuullistamisesta


Tein kaupunginvaltuustossa alla olevan talousarvioaloitteen. Asia ei ole suuri, mutta kaupunginmuseon budjetin mittakaavassa kuitenkin merkittävä. Minusta on huonoa hallintotapaa, että kaupungin tilakeskus voi yksipuolisesti sanella erilaisia lisämaksuja virastoille ilman, että kohonneita kustannuksia otetaan huomioon budjettien valmistelussa.

***

TALOUSARVIOALOITE 2.3.2016

Tilakeskuksen ulkopuolisten tilojen vuokraamisesta perityn asiantuntijamaksun kohtuullistaminen museoiden osalta

Kaupungin tilakeskus perii virastoilta asiantuntijamaksua 0,50 €/m2/kk kaupungin ulkopuolisilta tahoilta vuokratuista tiloista. Maksulla korvataan tilakeskuksen asiantuntijapalveluiden käyttöä vuokrasopimusten laadinnassa. Lisäksi maksu kannustaa virastoja käyttämään kaupungin omia tiloja.

Maksu on kuitenkin kohtuuton kaupunginmuseolle ja kaupungin taidemuseolle, joilla on virastojen kokoon ja budjettiin nähden erittäin suuret ulkoa vuokratut kokoelmakeskukset. Esimerkiksi Helsingin kaupunginmuseolla on oli viime vuonna ulkoa vuokrattuja  kokoelmakeskuksia yhteensä 8961 neliötä, ja se maksoi joista asiantuntijamaksun suuruus oli laskennallisesti 53 766  euroa. Maksu tuli ylimääräisenä kustannuseränä voimaan vuonna 2013 ja on siitä lähtien käytännössä pienentänyt museon budjettia.

Kaupungilla ei ole tarjota omia tiloja museoiden tilaa vaativille kokoelmakeskuksille. Tilakeskuksen neliömääriin perustuva asiantuntijamaksu ei ole kohtuullinen suuriin kokoelmakeskuksiin sovellettaessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että valmistellessa vuoden 2017 budjettia, kohtuullistetaan tilakeskuksen asiantuntijamaksua kaupunginmuseon ja kaupungin taidemuseon osalta tai kompensoidaan maksu museoiden budjettia laadittaessa.