HSL:n hallituksen kokous 21.10.: lipunhinnat, yömetro ja tienkäyttömaksut


Ensi tiistain kokouksessa on isoja asioita: päätetään ensi vuoden lippujen hinnoista ja palvelutasosta sekä lähetetään HLJ lausunnoille.

 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

HSL:n tehtävänä on valmistella seudun yhteinen suunnitelma (HLJ) siitä, miten liikennettä kehitetään tulevina vuosina. Suunnitelma lähtee nyt lausunnoille. Se hyväksytään keväällä yhdessä seudun maankäyttösuunnitelman kanssa.

HLJ 2015 luonnoksen sisältö tiivistyy neljään linjaukseen:

– Nostetaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa
– Hyödynnetään informaatio- ja ohjauskeinoja tehokkaasti
– Huolehditaan logistiikan tarpeista sekä tieliikenteen toimivuudesta
– Saavutetaan tulokset tehokkailla toimintatavoilla.

HLJ edistää varsin hyvin vihreille tärkeitä tavoitteita. Keskeisenä asiana on, että se sisältää liikenteen käyttömaksut, joiden tuotto ohjattaisiin seudun liikenneinvestointeihin.

Lisäksi HLJ sisältää priorisointilistan seudun suurimmista hankkeista. Lista vuosina 2016-2025 aloitettavista hankkeista on seuraava:

1. Pienet kustannustehokkaat hankkeet (jatkuva)

2. Helsingin kantakaupungin raitioverkko (jatkuva)

3. Keravantien parantaminen (budjetissa 2014)

4. Pasilan läntinen lisäraide (2015)

5. Länsimetron jatke Kivenlahteen

6. Pisararata

7. Klaukkalan ohitustie

8. Hyrylän itäinen ohitustie

9. Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen

10. Päätieverkon seuranta- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen

11. Keskisuuret tiepaketit

12. Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve

13. Espoon kaupunkirata

14. Raide-Jokeri

15. Ruskeasannan asema

16. Kehä I, 2. vaihe

 

Matkalippujen hinnat 2015

Helsingin sisäiset liput kallistuvat keskimäärin 4,1%. Seutuliput kallistuvat keskimäärin 3,4%

Hintoja pitää nostaa, koska uusia investointeja on niin paljon, kun mm. Kehärata ja runkobussi 560 aloittavat. Uusia Flirt-junia tulee lisää. Kustannukset eivät muuten ole kasvussa.

Sisäisiä lippuja korotetaan enemmän kuin seutulippuja, koska tavoitteena on ”pehmentää” muutosta vyöhykelippumalliin. Tällä kertaa korotukset kohdistetaan erityisesti kausilippuihin. Suurin korotusesitys on sisäiseen arvolippuun, jonka hinta nousisi 6,5%. Mielestäni tämä korotus on tässä tilanteessa varsin korkea ja sen muuttamista pohditaan vielä hallituksessa.

Tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Itse aion kokouksessa kannattaa maksun pitämistä ennallaan Helsingin lausunnon mukaisesti.

 

Talous- ja toimintasuunnitelma

HSL:n palvelu siis paranee uusien yhteyksien myötä. Tulevina vuosina on tulossa isoja muutoksia, kun kehäradan lisäksi aloittaa länsimetro ja uusitaan koko lippujärjestelmä. Sopimus isojen investointien infrakustannusten jyvittämisestä lippujen hintoihin on ongelma. Jos jatketaan nykymallilla, tulee lippujen hintoja nostaa jo vuonna 2016 jopa 15%.

Ensi vuonna Helsingissä aiotaan lopettaa yömetrokokeilu. Helsingin lausunto asiasta oli sekava. HSL:n virkamiesten mukaan yömetrolla ei ole pikkujoulukauden ulkopuolella tarpeeksi käyttäjiä (n. 3000 yössä) ja suurin osa käyttäjistä kulkee kantakaupungissa, jossa myös bussit ja ratikat palvelevat. Tästä äänestetään varmasti hallituksessa. Mielestäni kokeilua pitää jatkaa ja selvittää Helsingin lausunnon mukaisesti päällekkäisen bussiliikenteen karsimista. Nythän metron rinnalla kulkevat öisin suorat bussit Itä-Helsingistä keskustaan.

Kutsuplussastakin tultaneen äänestämään. Itse kannatan kokeilun jatkamista. Kokeilu on ollut hyvin kallis, mutta käyttäjämäärät ovat olleet hyvin nopeassa kasvussa. Ei pidä lopettaa kokeilua kesken kaiken, vaan päättää vakinaistamisesta vasta kokeilun jälkeen.

 

Bussiliikenteen muutokset syksyllä 2015

Espoon tahdosta säästetään bussiliikenteestä. Espoon sisäiset bussit 2 ja 4 lakkautetaan. Seutubussi Leppävaara-Kamppi käännetään Hakaniemeen ja siitä tulee 502. Seutubussit 503, 504 ja 505 lakkautetaan ja tilalle tulee 551 Westendinasemalta Pasilaan. Muutos tarkoittaa, että Länsiväylän varresta tulevat ja Pasilan suuntaan kulkevat matkustajat joutuvat vaihtamaan bussia Westendinasemalla.

 

Kalustotutkimus

Kalusto on pääosin kunnossa. Eniten laatupoikkeamia oli HelBussin busseissa.

 

Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakastyytyväisyys on parantunut kaikilla mittareilla. Asteikolla 1-5 saatiin ennätystulos 4,15. Varsinkin juniin ollaan entistä tyytyväisempiä, kun kalusto on uusiutunut ja myöhästymisen vähentyneet.

 

Koko esityslista liitteineen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2014369.HTM