Pitäisikö museon ja taidemuseon johtokunnat yhdistää?


Kaupunginmuseon johtokunnan kokouksessa huomennna 26.8. pohditaan museon ja taidemuseon johtokuntien yhdistämistä.

Kaupungin koneistossa on pyörinyt viime vuodet pohdinnat siitä, miten kulttuurisektorin organisaatio ja päätöksenteko tulisi järjestää. Taustalla on ollut kulttuuri- ja kirjastolautakunnan turhautuminen siihen, että sillä ei ole kokonaiskuvaa kulttuurin avustuksista ja rahavirroista. Esimerkiksi kaupunginteatteri on säätiöity ja sen budjetti elää erillään vapaan kentän teattereista, jotka saavat avustuksensa kulttuurilautakunnan kautta. Kulttuuritoimen virastot ovat myös hyvin pieniä verrattuna vaikkapa sote-virastoon.

Asiasta on taas kaupunginhallituksen vaatimuksesta tehty selvitys. Selvitysryhmä päätyy ehdottamaan, että virastoja ei kannata yhdistää. Ainoa konkreettinen, esitettävä muutos on kaupungin museon johtokunnan ja kaupungin taidemuseon johtokunnan yhdistäminen. Tämä toisi joustavuutta ja kokonaisnäkemystä kaupungin museotoimintaan.

Kaupunginmuseon johto suhtautuu asiaan myönteisesti.

Varmasti museoilla olisi löydettävissä synergiaa kokoelmakeskusten hoidossa ja näyttelytiloissa. Ja miksi meillä ei voisi olla taidemuseon ja museon yhteisiä näyttelyjäkin?  Johtokunnilla ei nykyään ole mitenkään ylettömästi päätettäviä asioita, joten sikäli yhdistäminen onnistuisi. Varmasti johtokuntien yhdistäminen keventäisi hallintoa ainakin hitusen verran.

Toisaalta uudistus on varsin pieni alkuperäisiin tavoitteisiin nähden. Kaupunginmuseon johtokunnan historia juontaa vuoteen 1906, jolloin perustettiin kaupungin muinaismuistolautakunta.  Onko sillä jo itsessään arvoa? Keskeinen asia museon johtokunnan toiminnassa on kaavalausunnot, jolla taas ei ole juurikaan yhtymäkohtia taidemuseon toiminnan kanssa.

Itse olen kallistunut yhdistämisen kannalle, mutta asiasta on syytä vielä keskustella.

 

Muita asioita esityslistalla:

Museon toiminta pyörii talousarvion puitteissa. Kävijöitä on ollut selvästi ennustettua enemmän.

Museo lausuu myönteisesti Tuomas Rantasen aloitteeseen saada kahvila Makasiinien raunioihin.

Museon tukee Laura Kolben pontta saada Pasilan konepaja-alueelle alueen historiasta kertova pienoisnäyttely, mutta toteaa, että museolla ei ole resursseja sellaista itse toteuttaa.

Museo puoltaa Meilahden sairaala-alueen kaavamuutosta.

Koko esityslista kaupungin sivuilla.