HSL:n hallitus 19.11.: kunnat eri mieltä uusista lippujen hinnoista 3


HSL:n kokouksessa on huomenna isona asiana vyöhykemallin lippujen hinnat.

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet vyöhykemallissa

Siirrymme kokonaan uuteen lippujärjestelmään arviolta vuonna 2017. Jo aiemmin on päätetty, että uudet liput perustuvat vyöhykkeisiin. Nyt aletaan lähestyä päätöstä siitä, miten eri vyöhykkeet hinnoitellaan. Tässä kokouksessa meille esitellään kuntien lausunnot aiheesta. Seuraavassa kokouksessa sitten päätämme hinnoittelun.

Pohjana kuntien lausunnoille on ollut HSL:n hallituksen esitys, jossa ehdotettiin seuraavia lukuja:

 • Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet: Aikuisten kausilipun hintataso 30 päivän kohdalla (5 euron tarkkuudella) on AB-kaarella 50 euroa, BC-kaarella 60 euroa, ABC-kaarella 90 euroa, D-kaarella 50 euroa ja ABCD-kaarella 140 euroa.
 • Lippulajien väliset hintasuhteet: Hinnoittelun lähtökohtana on aikuisten kausilippu/30 päivää. Arvolipun hinta saadaan kausilipun hinnasta jakamalla luvulla 25-26. Kertalipun hinta saadaan kertomalla arvolipun hinta luvulla 1,9-2,2.
 • Lapset ja nuoret: Lastenlipun ikärajaa korotetaan yhdellä ikävuodella, jolloin lipun voivat ostaa 7-17 -vuotiaat. Opiskelijalippu myönnetään 18-29 -vuotiaille vakinaisesti HSL-alueella asuville sekä ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka täyttävät muut opiskelijalipun myöntämisperusteet. Lasten ja opiskelijalippujen hinnat ovat 50 % aikuisten lipun hinnasta (kuten nykyisin).
 • Ikäihmiset: Perustetaan seniorilippu 70 vuotta täyttäneille vakinaisesti HSL-alueella asuville. Lippu on päiväliikenteessä klo 9-14 alkavilla matkoilla kelpaava arvolippu. Lipun alennus on 50 % aikuisten arvolipun hinnasta.

Suurin kysymys on se, onko jatkossa AB-vyöhykelippu halvempi vai samanhintainen kuin BC-lippu ja mikä tulee olemaan kahden vyöhykkeen lipun hinnan suhde ABC-lippuun. Nykyäänhän meillä on varsin edullinen kunnan sisäinen lippu ja varsin kallis seutulippu. Uudistuksen jälkeen AB-vyöhyke tulee olemaan paljon isompi kuin nykyinen Helsinki, joten lipun hinta tulee nousemaan. Kuinka paljon? Sitä pohditaan nyt. Helsinki katsoo, että AB-lipun tulee olla halvempi kuin BC-lippu. Espoo ja Vantaa ovat eri mieltä. vyohykkeet

Ero johtuu siitä, että Helsinki tukee joukkoliikennettä enemmän kuin Espoo ja Vantaa. Mikäli nykyinen Helsingin sisäinen lippu kallistuu merkittävästi siirryttäessä AB-vyöhykelippuun, vähentää se helsinkiläisten tekemiä joukkoliikennematkoja, jotka muodostavat kuitenkin ylivoimaisesti suurimman osan kaikista HSL-matkoista.

Kaikki kunnat kannattavat sitä, että kertalippujen hintaa suhteessa kausilippuun nostetaan. Kaikki kannattavat myös lastenlipun ikärajan nostoa 17 vuoteen. Myös seniorilippua kannatetaan.

Opiskelijalippua esitetään poistettavaksi yli 30-vuotiailta. Vihreät ovat vastustaneet tätä. Samoin Espoo vastustaa tätä lausunnossaan.

HSL kysyi lisäksi kunnilta, voisiko kaikki sosiaalisin perustein myönnettävät alennukset ja vapaaliput siirtää kuntien maksettavaksi. Näin kunnat saisivat itse päättää, kelle jakavat näitä. Asia ei vielä kuntin lausunnoissa selkeytynyt. Helsinki kannattaa, Espoo vastustaa ja Vantaa kaipaa lisäselvityksiä.

Muita asioita:

Raitiolinjojen 2,3 ja 7 kehittämissuunnitelma
HSL on tehnyt suunnitelman, miten ratikoita saadaan nykyistä nopeammiksi. Suunnitelmassa ehdotetaan pysäköintipaikkojen poistoa ongelmakohdista, liikennevaloetuuksien lisäämistä ja monia muita yksittäisiä parannuksia. Ratikoiden kiertoajan nopeutuminen auttaisi paitsi matkustajia niin myös HSL:n taloutta, sillä nopeita ratikoita tarvitaan vähemmän kuin hitaita.

Talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen
HSL tehosti hallintoaan ja yhdisti talous- ja hallintojohtajan tehtävät edellisten jäätyä eläkkeelle. uudeksi johtajaksi esitetään Ilkka Heinästä.

Ympäristöbonustarjouskilpailun ratkaisu
Kokouksessa päätetään jakaa liikennöitsijöille bonusrahaa heidän päästöjä vähentävistä investoinneistaan. Päätös on julkinen vasta kokouksessa.

Suomenlinnan lautan asiakastyytyväisyys
Tyytyväisiä oltiin. Keskiarvo oli 4,14 (1-5).

Koko esityslista liitteineen luettavissa osoitteessa www.hsl.fi/paatoksenteko.

 


3 thoughts on “HSL:n hallitus 19.11.: kunnat eri mieltä uusista lippujen hinnoista

 • Hannes

  Voisiko noista liikennevaloista kysyä, mitän konkreettista niille ollaan tekemässä. Jokaisessa raportissa mainitaan ne parhaana nopeutuskeinona, mutta ne eivät koskaan kuitenkaan ole ajankohtaisia? Monesti on välitetty palautetta KSV:lle, mutta mikään ei näytä liikkuvan?

 • Hannes

  Vielä tuohon nopeutussuunnnitelmaan liittyen:

  Erottelukeinoja mietittäessä on otettava huomioon pelastuslaitoksen tarve liittymissä. Pelastusajoneuvojen ajosuunnat ja kääntymiset ovat seikkoja, joita tulee miettiä ja joista on syytä keskustella pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen ja poliisin kannalta hyvin raskaat erottelukeinot voivat olla hankalia ja häiritä hälytysajoa.

  Voisiko tuota pyytää kvantifioimaan yhtään? Monenko euron (tai edes sekunnin) haitiosta pelasustehtävissä/vuosi puhutaan, jos laitetaan raskaammat eroittelut? Tuntuu että pelastuslaitos saa kaiken tarpeelliseksi tuntemansa mutu-perusteilla.

 • Hannes

  Samoin takaisinmaksuajat on laskettu päin honkia, esim kohdan 14 takaisinmaksuaika on n 1.05 vuotta, eli yksi kymmenpotenssi väärin…

Comments are closed.