HSL:n hallituksen kokous 16.4. – listalla Vantaan suuri bussiuudistus


Moi! Blogini piiiiitkä hiljaiselo on päättynyt. Tulen tästälähtien taas bloggailemaan tänne säännöllisesti kaupunginmuseon ja HSL:n asioista ja yleisemminkin Helsingin seudun politiikasta. Nyt aloitan kertomalla, mitä on tulossa ensi viikolla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kokouksessa. HSL:hän vastaa seudun joukkoliikenteen järjestämisestä.

Olen juuri aloittanut HSL:n hallituksessa. Ensimmäinen uuden hallituksen kokous on tiistaina 16.4. Vihreitä hallituksessa edustavat Espoon Sirpa Hertell (vpj), minä ja Vantaan Hanna Valtanen.

Koko hallitus löytyy osoitteesta http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/paatoksenteko/Sivut/luottamushenkilot.aspx.

HSL.n kaikki suurimmat asiat käsitellään siten, että ne käydään läpi ensin hallituksessa, minkä jälkeen HSL lähettää ne jäsenkuntiin lausunnoille. Kaupunkien lausunnot vaikuttavat oleellisesti siihen, mitä HSL esittää. Siksi HSL:n hallituksen jäsenten kommunikaatio omien kuntiensa päättäjien kanssa on oleellista. Helsingissä lausunnot antaa kaupunginhallitus. Vuosittain HSL pyytää lausunnot seuraavan vuoden budjetista. Sen yhteydessä päätetään pitkälti lippujen hinnoista ja palvelutason muutoksista.

Tällä hetkellä kaupunkeihin on jo lähtenyt lausuntopyyntö vuonna 2015 voimaan tulevista uusista vyöhykelipuista ja lippujen hinnoista. Päätämme HSL:ssä niistä lausuntojen jälkeen.

Tiistain 16.4. kokouksessa keskeisin asia on Vantaan bussiliikenteen täydellinen uudistaminen. Sekin lähetetään kaupungeille lausunnolle ja päätetään lopullisesti lausuntokierroksen jälkeen.

Tässä tiivistetysti tulevan kokouksen asiat:

 

Vantaan joukkoliikennelinjasto

Vantaan poikittaiset bussilinjat pääsääntöisesti lopetetaan, kun Kehärata aloittaa heinäkuussa 2015. Samalla uudistetaan oikeastaan kaikki Vantaan bussilinjat. Itse en tunne juurikaan Itä-Vantaan bussilinjoja, mutta tuntemani Länsi-Vantaan muutokset vaikuttavat pääsääntöisesti järkeviltä.

Uusissa linjoissa katoavat entistä enemmän kaupunkien rajat. Esimerkiksi Malminkartanon ja Myyrmäen väliset yhteydet paranevat selvästi. Myyrmäkeen alkaa myös kulkea Jokeri II –linja eli nopea yhteys Keskuspuiston ali Myyrmäen ja Vuosaaren välillä.

Kaikki tutut bussien numerot muuttuvat. 452 ei vie enää Myyrmäestä Helsinkiin, vaan uudeksi numeroksi ehdotetaan 411. Samalla ”sakkolenkki” Kaivokselan kautta lopetetaan. Linjojen numerointilogiikka ei oikein auennut minulle. Miksi kaikki tutut numerot pitää vaihtaa?

Bussiliikenne vähenee niin paljon, että Vantaan kuntaosuus HSL:lle vähenee 3,63 miljoonalla eurolla. Kehärata ja uudet Sm5-junat kuitenkin maksavat hieman tätä enemmän, joten lopputuloksena Vantaa maksaa hieman aiempaa enemmän joukkoliikenteestä. Mutta palvelutaso nousee aivan eri luokkaan kuin ennen. Vain joillain alueilla bussiliikenteen palvelutaso heikkenee hieman.

Uudistusta on valmisteltu pitkään ja asukkaita on kuultu asukastilaisuuksissa ja netin välityksellä. Nyt keskustelu vielä jatkuu, kun uudistus lähtee lausuntokierrokselle kaupunkeihin. Oleellista on tietenkin, mitä Vantaa sanoo ehdotuksesta.

 

Vantaan palvelulinjasuunnitelma

Vantaalla varaudutaan väestön ikääntymiseen ja lisätään palvelulinjoja. Palvelulinjat vähentävät kuntien kustannuksia, kun taksilla matkustamista voidaan vähentää. Tästäkin odotetaan kuntien lausuntoja.

 

Bussiliikenteen tarjouskilpailut ja liikennöintisopimusten jatkaminen

Kokouksessa valitaan liikennöitsijä bussilinjoille H31, H32, H33, H34, H35, H51, H52, H56, H57, H72, H72N, H79, H84, H85, H85B, H85N, H86, H86B, H86N, H88, H89, 237, 552, H603, H604, H701, H702, H703, H705, H801, H802, H805, H811, H812, H813, H814, H815, H816, H817, H818 ja H819. Tarjouskilpailun tulos esitellään kokouksessa.

Kehäradan ja Länsimetron valmistumiseen varaudutaan pidentämällä sellaisia bussisopimuksia, jotka loppuvat tai muuttuvat ratojen valmistumisen myötä. Näitä on Espoossa ja Vantaalla lukuisia.

 

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen syksyllä 2012

HSL mittaa säännöllisesti matkustajatyytyväisyyttä. Haastateltuja oli viime syksynä 25 000 henkeä. Yleisarvosana on komea 4,01 (1-5), mikä on sama kuin edellisenä vuotena. Suuria muutoksia on kaksi: tyytyväisyys metroliikenteeseen laski erittäin paljon, kun taas lähijunaliikenne keräsi aiempaa paremmat arvosanat. Näillä on selkeä yhteys myöhästymisten lisääntymiseen ja vähenemiseen.

Paras bussilinja oli 415 ja huonoin 94V. Ratikoista paras oli 4 ja huonoin 1A. Lähijunista pidettiin eniten A-junasta ja vähiten R-junasta.

 

Joukkoliikenteen laatututkimus syksyllä 2012

HSL tarkastaa joukkoliikenteen laatua kaksi kertaa vuodessa. Tällä seurataan, että kilpailutetut bussilinjat täyttävät luvatut kriteerit. Joitain laatupoikkeamia havaittiin, mutta huonoinkin liikennöitsijä sai 94% täysistä pisteistä. Tänä vuonna tutkimus laajenee myös ratikka- ja metroliikenteeseen.

 

Muut asiat

Kokouksessa sovitaan kokousaikataulusta, työvaliokunnan  perustamisesta, toimitusjohtajan sijaisesta ja myönnetään ero kahdelle virkamiehelle. Valitaan myös edustajat Kansainvälisen julkisen liikenteen yhdistyksen kokoukseen Geneveen.

Lisäksi lausumme Kirkkonummen Gesterbyn ja Sepänkylän alueen osayleiskaavasta. HSL:n mielestä kaava parantaa liikenneturvallisuutta sekä edistää kävelyä ja pyöräilyä.

Tässä vielä linkit kokouksen esityslistaan:

 1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
  2   KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ASIANTUNTIJAEDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEEN
  3 VANTAAN JOUKKOLIIKENNELINJASTO 2015
  4 VANTAAN PALVELULINJASUUNNITELMA
  5   BUSSILIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN 27/2013 RATKAISU
  6   LIIKENNÖINTISOPIMUSTEN JATKAMINEN
  7   KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2013 – 2015 (KILPAILUTETTU HANKINTA)
  8   ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTOJOHTAJA TUIJA SUNDBERGILLE JA TALOUSJOHTAJA PIRJO LAITISELLE, HSL:N ORGANISAATION TARKASTELU JA AVOIMIEN VIRKOJEN HOITAMINEN
  9   TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN
  10   HSL:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN GENEVESSÄ PIDETTÄVÄÄN UITP:N 60. MAAILMANKONGRESSIIN 26.- 30.5.2013
  11   HALLITUKSEN TILAPÄINEN TOIMIKUNTA
  12   VUODEN 2013 HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULUN MUUTTAMINEN
  13   LAUSUNTO KIRKKONUMMEN GESTERBYN JA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA
  14   MATKUSTAJIEN TYYTYVÄISYYS JOUKKOLIIKENTEESEEN SYKSYLLÄ 2012
  15   JOUKKOLIIKENTEEN LAATUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2012