Aloitteeni poistaa reunakivet pyöräteiltä


Seuraavassa valtuustossa on käsittelyssä keväällä tekemäni aloite pyöräteiden reunakivien poistamisesta. Helsingin kaupunki on pilannut monta hyvää pyöräväylää reunakivillä, joiden reunat ovat viime vuosina vain jyrkentyneet. Reunakivien laittoa on perusteltu esteettömyydellä, eli on haluttu näkövammaisia varten osoittaa selkeästi, missä ajorata alkaa. Tämä on aivan älytöntä, sillä ei näkövammaisten kuulu kävellä pyörätiellä. Ajattelu on perua yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien aikakaudelta.

Näkövammaisia varten rakennetut reunakivet haittaavat pyöräilyä todella paljon. Samalla ne tavoittensa vastaisesti luovat esteellisyyttä mm. pyörätuolien käyttäjille.

Onnekseni sekä kaupunkisuunnittelulautakunta ja yleisten töiden lautakunta suhtautuivat aloitteeseeni lausunnoissaan erittäin positiivisesti. Kaupunginhallitus vastaakin aloitteeseeni näin:

Valtuutettu Ville Ylikahri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että esteettömät risteysratkaisut toteutettaisiin kokonaan jalkakäytävän puolella ja pyörätiet erotetaan jalkakäytävistä selvästi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto etsivät uudet ratkaisut pyöräliikenteen risteysjärjestelyille. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on parhaillaan valmisteilla pyöräliikenteen risteysratkaisuja koskeva suunnitteluohje, ja sen jälkeen rakennusvirasto päivittää katualueiden tyyppipiirustukset.

Tavoitteena on, että esteettömyysratkaisut toteutetaan jalkakäytävillä, ja pyöräteihin liittyvät ratkaisut tehdään erillisiksi rakennettavilla pyöräteillä.  Tällöin jalkakäytävistä erotettuja pyörätietä ei tarvitse katkaista reunakivillä risteyksissä.

Jos tämä aloite johtaa siihen, ettei pyöräteitä pilata enää reunakivillä, voin sanoa, että sain valtuustokauteni aikana  todellakin jotain konkreettista aikaiseksi!