Helsinki ei saa mennä kaappiin 2


Helsinki on Tukholman ja Pietarin välissä – eikä pelkästään maantieteellisesti. Välimatka näkyy erityisesti suhtautumisessa homojen oikeuksiin.

Ruotsissa on tasa-arvoinen avioliittolaki, ja Tukholman Pride-kulkue on Ruotsin suurin yleisötapahtuma, jossa koko kaupunki juhlii monimuotoisuuttaan.

Pietarissa säädettiin vajaa vuosi sitten laki, joka kieltää “homoseksuaalisen propagandan levittämisen alaikäisille”. Pietarin kuvernööri Georgy S. Poltavchenkon säätämää lakia voidaan tulkita niin löyhästi, että sen nojalla käsi kädessä kävelevä homopari voidaan tuomita sakkoihin ja kaikenlainen seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajaminen on kielletty.

Nyt käydään kunnallisvaalikamppailua Helsingissä. Kaupunginvaltuustossa päätetään kunnan palveluista ja kaavoituksesta. Seta on tehnyt hyvän yhteenvedon siitä, miten kuntavaalit koskettavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Setan Sateenkaarikunta-tavoitteet nostavat esiin mm. koulukiusaamisen ehkäisyn ja erilaisten ihmisten asiallisen ja asiantuntevan palvelun terveydenhuollossa. Olen itsekin vaatinut valtuustossa kaupungin henkilöstön kouluttamista kohtaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

Kunnallisvaaleissa on kyse myös muusta kuin palveluista. Kunnallisvaaleissa valittavat kaupunginvaltuutetut edustavat kuntalaisia. Siksi sateenkaarikunnassa hlbt-ihmiset näkyvät myös päätöksenteossa. Monissa Euroopan suurkaupungeissa avoimesti homot pormestarit edustavat ylpeästi kaupungin asukkaita.

Itselleni on aina ollut tärkeää olla avoin omasta homoudestani. Siitä lähtien, kun toimin Opiskelijahomot ja -lesbot ry:n puheenjohtajana, olen ollut ulkona kaapista kaikissa vaalikampanjoissa. Minulle on tärkeää, että Helsingissä on aktiivinen hlbt-yhteisö ja haluan tukea sitä kaikin tavoin. Olen ollut mukana järjestämässä homoklubeja, Pride-kulkueen rekkoja, ja olen myös vähemmistöosakas ravintola dtm:ssä.

Olen kaupunginhallituksen jäsenenä edustanut Helsinkiä mieheni kanssa – myös silloin kun Pietarin kuvernööri Poltavchenko kävi Helsingissä vierailuilla. Saimme aikaiseksi hienon mielenosoituksen Finlandiatalolle ja kuvernööri joutui luikkimaan paikalle ja paikalta takaovesta. Halusin olla aktiivisesti vaikuttamassa asian esilletuomiseen Poltavchenkon vierailun aikana, koska olen ehdottomasti sitä mieltä, että näistä asioista pitää puhua ja niitä pitää pitää esillä. Aiheesta kirjoittamani bloggaukseni herätti huomiota Pietaria myöten. Blogi jaettiin Facebookissa yli 3000 kertaa (nyt laskuri on sivu-uudistuksen vuoksi nollautunut).

Vähemmistöjen asema ei ole itsestäänselvyys, vaan meidän näkyä ja pitää ääntä itsestämme. Pidetään sateenkaariliput liehumassa kaupungintalolla ensi kaudellakin!

 


2 thoughts on “Helsinki ei saa mennä kaappiin

  • Stas

    On ihan hyvä, että ehdokas kertoo taloudelliset sidonnaisuutensa, mutta miten hlbt-ihmisten alkoholisointiin osallistuminen dtm:n osakkaana ajaa hlbt-ihmisten oikeuksia?

  • kysymys

    Tähän pussy riotin 2 naisen tuomioon tulisi minusta myös reagoida: Onko Putinin Venäjän kanssa mahdollista alkaa minkäänlaista laajaa taloudellista yhteistyötä Euroopan Unionissa? Valitettavasti se sai WTO jäsenyyden.

Comments are closed.