Helikopterikentän rakentaminen Hernesaareen on älytön idea


(Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 2.10.2012)

Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että Hernesaareen kaavoitetaan uusi helikopterikenttä, joka rakennettaisiin uudelle täyttömaalle Hernesaaren kärkeen. Suunnitelma on kohdannut ankaraa vastustusta, mutta silti kenttä on edelleen kaavapiirroksissa mukana.

Helikopterikentän suurin ongelma on sen aiheuttama melu. Kenttä aiheuttaisi meluhaittaa hyvin laajalle alueelle niin eteläisiin kaupunginosiin kuin Pihlajasaaren virkistysalueelle. Eniten melu haittaisi tietysti asuinalueeksi rakennettavaa Hernesaarta. Ilman kentän aiheuttamia melurajoituksia Hernesaareen pystyttäisiin rakentamaan jopa satoja asuntoja enemmän.

Toinen ongelma on kentän sijainti Hernesaaren kärjen itäpäässä. Kenttä tehtäisiin pidentämällä Hernesaarta voimakkaasti kaakkoon päin. Tämä johtaisi siihen, että avoimet merinäkymät Eiranrannan uudesta hienosta rantapuistosta katoaisivat. Kenttä haittaisi myös purjehdusta pilaamalla tuulioloja ja kaventamalla veneilyreittejä.

Kaupungin virkamiehet katsovat, että edellä mainitut ongelmat ovat pieni hinta siitä, että Helsinki pystyy tarjoamaan nopean helikopteriyhteyden Helsingin keskustaan Tallinnasta – ja esittelyaineiston mukaan myös Pietarista. Hinta ei kuitenkaan ole pieni. Alustavien laskelmien mukaan kentän rakentaminen maksaa jopa 90 miljoonaa euroa. Tämän päälle pitää laskea menetetty hinta niistä asunnoista, jotka jäävät rakentamatta.

Mielestäni kaupungin toimialaan ei kuulu käyttää tällaisia summia rahaa kaupunkilaisten elinolosuhteita vakavasti heikentävään hankkeeseen.

Ville Ylikahri
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja (vihr)
Helsinki

Hernesaaren kaava

Havainnekuvasta näkyy hyvin, miten valtavan täyttömään helikopterikenttä vaatii.

Helikopterikentän viereen tehdään lisäksi keinotekoinen matalikko, joka näkyy kartassa katkoviivalla.