Daily Archives: 2.10.2012


(Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 2.10.2012) Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää, että Hernesaareen kaavoitetaan uusi helikopterikenttä, joka rakennettaisiin uudelle täyttömaalle Hernesaaren kärkeen. Suunnitelma on kohdannut ankaraa vastustusta, mutta silti kenttä on edelleen kaavapiirroksissa mukana. Helikopterikentän suurin ongelma on sen aiheuttama melu. Kenttä aiheuttaisi meluhaittaa hyvin laajalle alueelle niin eteläisiin kaupunginosiin kuin Pihlajasaaren […]

Helikopterikentän rakentaminen Hernesaareen on älytön idea