Valtuustoaloite reunakivien poistamiseksi pyöräväyliltä


Jätin tänään valtuustoaloitteen. Aloite muotoiltiin yhdessä Kaupunkifillarin aktiivien kanssa eilisen pyöräilyn superpäivän hengessä. Kiitos erityisesti Otso Kivekkäälle.

***

Valtuustoaloite esteettömyysratkaisujen parantamiseksi risteyksissä ja pyöräilyn sujuvoittamiseksi

Helsinki kaikille -projekti on monilta osin ollut menestystarina: Helsinki on nyt paljon parempi kaupunki heikosti liikkuville, huononäköisille ja muillekin, joille katuratkaisujen yksityiskohdat ovat tärkeitä.

Parannettavaa kuitenkin vielä on. Yksi epäkohta on, että katujen tyyppipiirroksissa esteettömyysratkaisut ja pyöräily on sekoitettu samaan tilaan. Esimerkiksi huononäköisten ja heikosti liikkuvien ohjaaminen nopeiden ajoneuvojen sekaan ei ole turvallista eikä kenenkään tavoite.

Erityisesti huononäköisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, etteivät he vahingossa joudu pyörätielle. Esimerkiksi Zûrichissä pyöräväylien rakentaminen jalkakäytävään on nimenomaisesti kielletty esteettömyysnormeissa. Myös esimerkiksi Tukholman esteettömyysratkaisuissa risteykset on toteutettu niin, etteivät kävelijät ja pyöräilijät sekoitu.

Pyöräilijöille nykyiset reunakivet ovat haitallisia ja jopa vaarallisia. Terävä töyssy risteyksessä pakottaa keskittymään katupintaan sen sijaan että pyöräilijä tarkkailisi liikennettä asianmukaisesti. Pyöräilijät myös kiertelevät pitkin risteyksiä etsiessään niitä kohtia, joista ylimääräisen töyssyn voi kiertää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että esteettömät risteysratkaisut toteutetaan kokonaisuudessaan jalkakäytävän puolella ja pyörätiet erotetaan niistä selvästi siten, että pyörätietä ei katkaista lainkaan reunakivellä. Ratkaisu parantaa erityisesti huononäköisten ja heikosti liikkuvien turvallisuutta ja tekee myös pyöräilystä sujuvampaa ja turvallisempaa.