Konkretiaa metropolialueen kuntauudistukseen


Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 16.1.2012. Kirjoituksen taustalla oli pääkaupunkiseudun vihreiden yhteinen seminaari, jossa etsittiin ratkaisua metropolialueen hallintoon. Vaikka Helsingin ja Vantaan vihreissä on puhuttu enemmän kuntaliitoksesta ja Espoossa taas itsenäisistä kunnista, on meillä yhteisenä tavoitteena selkeä kaksitasoinen päätöksentekojärjestelmä. On pelottavaa, että hallituksen kuntauudistuksessa ei puhuta juuri ollenkaan demokratiasta, vaan pelkästään palvelujen järjestämisestä.

Olen itsekin liputtanut kuntaliitoksen puolesta, mutta saattaa olla, että kaksitasoiseen ja selkeään metropolihallintoon on realistisempaa edetä seutuvaltuuston kautta. Aiheesta kirjoitti myös Osmo Soininvaara blogissaan.

***

Konkretiaa metropolialueen kuntauudistukseen

Mikael Pentikäinen nosti kolumnissaan (HS 8.1.) esiin pääkaupunkiseudun kuntauudistuksen haasteita. Keskustelua jatkoi Antti Mykkänen (HS 9.1.). Mykkäsen mukaan Helsingin ja Espoon Vihreät ovat Kokoomuksen ja demareiden tapaan eri galakseilla. Näin ei kuitenkaan ole.

Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreissä olemme yksimielisiä siitä, että muutoksia tarvitaan ja monilta osin myös siitä, mihin suuntaan metropolialueen hallintoa tulee kehittää. Päätöksentekoon tarvitaan kaksi selkeää tasoa, joten pelkkä kuntaliitos ei ratkaisisi pääkaupunkiseudun ongelmia.

Kaksitasoiseen päätöksentekoon tarvitaan kahdet vaalit. Kaupunkilaisten tulee voida suoraan valita sekä oman kuntansa valtuutetut että yhteinen seutuvaltuusto. Näin päätöksenteko muuttuisi nykyistä selkeämmäksi ja avoimemmaksi. Verotulot tulee jakaa kuntien ja seudun kesken niiden tehtävien suhteessa.

Pääkaupunkiseudulla ongelma ei ole se, että kunnat olisivat liian pieniä tuottamaan palveluita, vaan se, että kilpailu hyvistä veronmaksajista johtaa alueiden eriarvoistumiseen eikä yhteisistä asioista pystytä tekemään päätöksiä. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen edellyttää epäterveen kilpailun vähentämistä.

Yhteinen näkemyksemme on, että Helsingin metropolialue tarvitsee kaksitasoisen päätöksentekojärjestelmän. Miljoonan asukkaan alueella on asioita, esimerkiksi yleiskaavoitus, asuntopolitiikka, joukkoliikenne ja erikoissairaanhoito, jotka pitäisi päättää yhteisesti. Vastaavasti on asioita, kuten asemakaavoitus tai lähipalvelut, joissa päätökset kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä asukkaita.

Seutuvaltuuston perustamisen vaihtoehtona on toki kuntaliitos ja uuden suurkunnan sisälle luotava lähidemokratia, mutta siinäkin olisi siis oltava kaksi vaaleilla valittua päätöksenteon tasoa. Näemme seutuvaltuuston parempana ja realistisempana etenemistienä.

Nyt pitäisi pikaisesti päättää, miten kuntien ja kuntayhtymien tehtävät jaettaisiin tasojen välillä, miten verotulot jaettaisiin oikeudenmukaisesti ja mitkä kunnat metropolihallintoon tulisivat mukaan.
Olennaista on, että sekä yhteisistä että paikallisista asioista päätetään avoimesti ja demokraattisesti.

Tiina Elo
valtuustoryhmän pj. (vihr.)
Espoo

Anniina Kostilainen
valtuustoryhmän pj. (vihr.)
Vantaa

Ville Ylikahri
valtuustoryhmän pj. (vihr.)
Helsinki