Vihreiden ryhmäpuhe kaupungin talousarviosta vuodelle 2012


Pidin kaupunginvaltuustossa 9.11.2011  seuraavan puheen:

Arvoisa puheenjohtaja,

Elämme taloudellisesti poikkeuksellisen epävarmoja aikoja, ja on vaikea tietää, miten kaupungin talous kehittyy ensi vuoden aikana. Nyt budjetti on tehty kuitenkin parhaan mahdollisen tiedon mukaan. Siinä myös näkyvät vihreiden keskeisimmät linjaukset.

Investoinnit uuteen Helsinkiin ovat kannattavia

Kaupunki ei tällä budjetilla ota syömävelkaa palvelujen rahoittamiseksi, vaan kaikki velanotto käytetään investointeihin. Onkin kysytty, ovatko nämä investoinnit kannattavia? Kaupungin kohdalla ei tietenkään voi puhua kannattavuudesta samalla tavalla kuin yritysten kohdalla, mutta joka tapauksessa pitää pohtia tuottavatko investoinnit parempia palveluita ja uusia verotuloja kaupungille. Vihreän ryhmän mielestä tuottavat. On järkevää investoida Kalasataman, Jätkäsaaren ja muiden uusien alueiden katuihin ja liikenteeseen, jotta saadaan lisää asuntoja ja luotua sellaista kaupunkia jota ihmiset selkeästi haluavat. Palveluiden tulee myös olla valmiina uusilla alueilla, kun uudet asukkaat muuttavat. Kun palvelut on lähellä ja joukkoliikenne toimii, syntyy hyvää ja viihtyisää kaupunkirakennetta.

Nyt on kuitenkin tärkeää, että viemme johdonmukaisesti eteenpäin näitä projekteja, emmekä jarruta niitä ristiriitaisilla päätöksillä. Meidän on mahdollisimman pikaisesti tehtävä päätös Hanasaaren voimalan sulkemisesta ja Kruunuvuoren sillan rakentamisesta. Ilman näitä investointeja Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueiden rakentamisessa ei ole mitään järkeä.

Nämä ovat suuria mutta kannattavia investointeja. Kaupunkisuunnitteluviraston arviointien mukaan Hanasaaren voimalan tilalle voitaisiin kaavoittaa jopa 300 000 kerrosneliömetriä asuin- ja liiketilaa ja yksin tonttien myynnistä on mahdollista saada lähes 120 miljoonaa euroa. On taloudellisesti järjetöntä estää uusien upeiden asuin- ja työpaikka-alueiden syntyä jarruttelemalla näitä hankkeita. Sen sijaan Östersundomin alueen luontoarvojen arviointi ja oikeiden liikenneratkaisujen löytäminen vaativat selkeästi vielä lisäaikaa. Vihreä ryhmä asettaakin etusijalle Hanasaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan investoinnit ennen Östersundomia.

Palvelujen parantaminen

Kaupungin budjetista leijonanosan vievät sosiaali- ja terveyspalvelut. On hyvä, että erityisesti sosiaalisektorille on viime vuosina lisätty resursseja tarpeen mukaisesti. Kasvaneisiin lapsi- ja vanhusmääriin on vastattu. Näyttääkin siltä, että tänä vuonna sosiaalitoimi ei ole juurikaan ylittämässä budjettiaan. On oikeaa politiikkaa taata budjetissa riittävät määrärahat lakisääteisten palvelujen toimintaan. Tietenkin pitää myös kehittää palveluja ja etsiä säästöjä. Näitä säästöjä on kuitenkin järkevämpää löytää uudistamalla rakenteita kuin pitämällä kukkaronnyörejä liian tiukalla. Siksi suhtaudummekin positiivisesti selvityksen alla olevaan sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiseen. Jos tällä yhdistämisellä pystytään poistamaan erityisesti lastensuojelun ja vanhusten hoitoketjujen pullonkauloja, pystytään näin sekä parantamaaan kaupunkilaisten saamaa palvelua että vähentämään kustannuksia.

Vihreiden esityksestä budjettiin on lisätty huomattavasti peruskouluille ja päiväkodeille suunnattuja ns. positiivisen diskriminaation rahoja. On erittäin tärkeää, että sosio-ekonomisesti haastavien alueiden koulut ja päiväkodit pystyvät rahan avulla esimerkiksi pienentämään opetusryhmiä ja palkkaamaan avustajia. Tällainen lisätuki on parasta mahdollista syrjäytymisen ehkäisyä.

Koulujen iltapäivätoiminnan rahoituksen lisääminen on suuri parannus nykytilanteeseen, jossa liian monet 2.- ja jopa 1.-luokkalaiset ovat jääneet vaille iltapäiväkerhopaikkaa.

Toinen vihreille tärkeä painotus on lisäresurssit lastensuojeluun. Budjetin mukaisesti ensi vuonna panostetaan erityisesti lastensuojelun ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja perhehoidon edellytysten parantamiseen. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita lisätään mm. perheneuvoloita vahvistamalla.

Mitkään lisäresurssit eivät yksin pysty korjaamaan niitä vahinkoja,joita syntyy,  jos asuinalueet pääsevät eriytymään niin, että huono-osaisuus keskittyy vain joihinkin kaupunginosiin. Kehitys on menossa huonoon suuntaan. Palvelujen oikealla suuntaamisella voimme puuttua oireisiin, mutta varsinaiseen ongelmaan keskeisin tapa puutua on kaavoitus ja asuntopolitiikka. Vihreät pitävätkin erittäin tärkeänä eri asumismuotojen tasaista sijoittumista eri kaupunginosiin. Segregaation ehkäisy on myös keskeisin syy vaatia pääkaupunkiseudun kuntien yhdistymistä ja sitä kautta koko alueen tasapainoisempaa kehitystä.

Iloitsemme myös kulttuuriavustusten tuntuvasta nostosta. Tällä parannetaan erityisesti kulttuurin vapaan kentän toimijoiden asemaa

Liikenne toimimaan

Vihreät ovat erittäin tyytyväisiä budjetin joukkoliikenne- ja pyöräilypanostuksiin.

Ensimmäistä kertaa budjettiin kirjattiin erillinen määräraha pyöräilyn edistämiseen. Tämä raha tukee hyvin käynnistyneen poikkihallinnollisen pyöräilyprojektin työtä. Pyöräilyn osuus matkoista on saatu Helsingissä nousemaan. Nyt onkin tuhannen taalan paikka jatkaa hyvää kehitystä ja tehdä Helsingistä oikea pyöräilykaupunki.

Joukkoliikenteessä onnistuimme pitämään lippujen hintojen korotukset maltillisina kustannusten kovasta noususta huolimatta. Ongelmallista lippujen hintojen kehityksessä on se, että taas ensi vuonnakin ero kaupunkien sisäisten lippujen ja seutulippujen hintojen välillä kasvaa. Ensi vuonna tuleekin neuvotella naapurikuntien kanssa sopimus, jolla saadaan seutulippujen hintaa alennettua. Tulemme myös esittämään lasten lipun ikärajan nostamista vuodella 18 vuoteen.

Myös investoinnit joukkoliikenteeseen ovat suuria. On hienoa, että kaupunki kehittää joukkoliikennettä tilaamalla uusia raitiovaunuja ja uudistamalla metroverkkoa.

Kaupunkimme ei pysty kasvamaan hallitusti ilman kunnollisia panostuksia kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Uudet moottoritiet ja autopaikat vain lisäävät autoilua ja sitä kautta ruuhkia. Lähivuosina pelkkä joukkoliikenteen parantaminen ei riitä, vaan sen lisäksi ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Arvoisa puheenjohtaja,

vihreä valtuustoryhmä kannattaa toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2012.