Nuoria pitää kannustaa, ei leimata


Näiden vaalien leimallinen piirre on puheiden koventuminen. Itse olen aina pitänyt asialinjasta politiikassa. Siksi on vastenmielistä, että vaalikentillä heitellään löysiä väitteitä erilaisista vähemmistöryhmistä ja vahvistetaan ihmisten ennakkoluuloja.

Olin eilen radiossa keskustelemassa tasa-arvoisesta avioliittolaista kristillisdemokraattien Mika Ebelingin kanssa. Väitellessämme homonuorten ”parantamiseen” tähtäävästä Älä alistu -kampanjasta Ebeling toi esiin usein kuullut näkökohdat siitä, kuinka homous on jotain luonnotonta, josta pitäisi parantua. Hän myös sanoi homojen aseman parantamisen johtavan homouden lisääntymiseen.

Samaan aikaan tiedämme homonuorten tekevän paljon normaalia enemmän itsemurhia. Kiusaaminen kouluissa on todellinen ongelma, johon puututaan edelleen liian löysästi. Minun ja vihreiden lähtökohta on se, että homoudessa ei ole mitään vikaa. Sen takia homoille kuuluvat samat oikeudet kuin kaikille muillekin.

Samanlaiset kysymykset nousevat esiin maahanmuuttajanuorten kohdalla. Kun vaalikentillä puhutaan maahanmuuttajista ongelmana, sosiaalipummeina ja loisina, heijastuu se välttämättä nuoriin. Helsingissä on todella paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Eivät he ole lähtökohtaisesti ongelma, vaan yhteiskunnan tulee panostaa heidän koulutukseen aivan kuten muidenkin.

On eri asia puhua maahanmuuttopolitiikan ongelmista kuin leimata kaikki maahanmuuttajat ongelmaksi. Minun lähtökohtani on, että jokainen ihminen on arvokas eikä kaikkien tarvitse mahtua samanlaiseen muottiin. Nuorille pitää kertoa, että maailma on avoinna mahdollisuuksia kaikille.

Yhteiskuntaa mitataan sen mukaan, kuinka hyvin se pitää huolta vähemmistöistään.

Olen tänään keskustelemassa aiheesta Cafe Esplanadissa klo 17 alkaen muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa. Tilaisuus on kaksikielinen. Tervetuloa!