Daily Archives: 8.4.2011


Näiden vaalien leimallinen piirre on puheiden koventuminen. Itse olen aina pitänyt asialinjasta politiikassa. Siksi on vastenmielistä, että vaalikentillä heitellään löysiä väitteitä erilaisista vähemmistöryhmistä ja vahvistetaan ihmisten ennakkoluuloja. Olin eilen radiossa keskustelemassa tasa-arvoisesta avioliittolaista kristillisdemokraattien Mika Ebelingin kanssa. Väitellessämme homonuorten ”parantamiseen” tähtäävästä Älä alistu -kampanjasta Ebeling toi esiin usein kuullut näkökohdat […]

Nuoria pitää kannustaa, ei leimata