Kuntaliitos olisi selkeämpi kuin seutuhallinto


(Kirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 7.4.2011)

Antti Blåfield kirjoitti (HS 6.4.), kuinka Helsingin seudulle tarvitaan kipeästi yhteisiä päätöksiä. Kirjoituksessa kannatettiin metropolivaltuustoa.

Olen käytännössä nähnyt sekä kaupunkilaisena että kaupunginvaltuutettuna, ettei nykyinen kuntajakomme toimi. Olen kuitenkin päätynyt kannattamaan pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä ja uuden suurkaupungin sisälle muodostettavaa lähidemokratiaa.

Jos perustetaan seutuvaltuusto, tulisi sillä olla vahva päätösvalta kaavoituksessa, liikenteessä ja asuntopolitiikassa. Mikä silloin jäisi seudun kuntien päätösvaltaan? Seutuhallinto ei myöskään poistaisi perusongelmaa, eli sitä, että nyt jokainen kunta kerää itse veronsa ja kilpailee hyvistä veronmaksajista. Jotta seudun yhteiset päätökset esimerkiksi joukkoliikenneinvestoinneista pystyttäisiin tekemään, tarvittaisiin seutuhallinnolle oma verotusoikeus. Silloin lähestytään taas kuntaa.

Jos luemme näin vahvan seutuhallinnon ja haluamme samalla kehittää lähidemokratiaa, jäävät nykyiset kunnat turhiksi organisaatioiksi.

Meillä ei ole varaa luoda kolmiportaista hallintoa. Siksi selkeintä olisi luoda nykyisistä pääkaupunkiseudun kunnista yksi suurkaupunki, jolla olisi yksi, oma kaupunginvaltuusto. Tällöin ihmiset tietäisivät kuka päättää yhteisistä asioista ja päättäjät ottaisivat myös vastuun koko kaupungin hyvinvoinnista eivätkä vain pohtisi oman asuinpaikkansa  etua. Samalla uuden kaupungin sisälle tulisi luoda kaupunginosavaltuustot, joiden kautta ihmiset pääsisivät aidosti vaikuttamaan oman alueensa asioihin, vaikka ylin budjettivalta olisikin yhteisellä kaupunginvaltuustolla.

Metropolin umpisolmu on ehdottomasti avattava hallitusneuvotteluissa. Tarvitsemme selkeän yhteisen päätöksentekomallin emmekä liian moniportaista byrokratiaa.

Ville Ylikahri
kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Helsinki