Mitä mieltä ydinvoimasta? 1


Uutiset Japanin ydinvoimaloiden räjähdyksistä ja säteilyvuodoista ovat herättäneet odotetusti keskustelua myös suomalaisesta energiapolitiikasta. Japanin tilannetta ei tietenkään voi eikä pidä verrata Suomeen. Pitää olla todella sensitiivinen valtavan katastrofin ja kotimaisen vaalikeskustelun yhdistämisessä.

Joka tapauksessa tulevassa hallitusohjelmassa joko lukee, että uudelle ydinreaktorille annetaan lupa, tai sitten siellä lukee, ettei sitä ei anneta. Tästä pitää keskustella ennen vaaleja.

Olen vastannut kaikkiin vaalikoneisiin vastustavani ydinvoiman lisärakentamista. Pidän Suomen ripustautumista ydinvoimaan virheenä, joka peittää alleen energiansäästön ja uusiutuvien energialähteiden potentiaalin. Suomessa on jo neljä ydinreaktoria ja viidettä rakennetaan. Lisäksi lupa on myönnetty vielä kahdelle. Samaan aikaan Suomi on edelleen Euroopan häntäpäässä esimerkiksi tuulivoiman hyödyntämisessä. En näe lisäpanostusta ydinvoimaan mitenkään perusteltuna.

Ydinvoima ei mielestäni ole kestävä vaihtoehto fossiilisista polttoaineista luopumiselle. Ydinvoimaloiden käyttämä uraani on ehtyvä luonnonvara aivan kuten öljykin. Uraanikaivoksia ei kukaan halua takapihalleen. Samoin ydinjätteen säilytyksessä on edelleen kysymysmerkkejä. On vaikea luvata, että ydinjätteet säilyvät turvallisesti haudoissaan, kun aikajänteenä on tuhannet vuodet.

Lisäksi ydinvoimaan liittyy riskejä, mistä Japanin onnettomuus nyt muistutti. Oras Tynkkynen kirjoitti tästä hyvin omassa blogissaan.

Suomen tulee panostaa ensi vaalikaudella ydinvoiman sijasta energiatehokkuuteen, tuulivoimaan, biokaasuun, Euroopan sähkönsiirtoverkon parantamiseen (European Super Grid) ja hiilen talteenottojärjestelmien kehittämiseen (CCS).

***

Lopuksi: Toivon voimia kaikille, joita Japanin maanjäristys on koskettanut. Japanin pelastusoperaatiota voi tukea esimerkiksi lahjoittamalla SPR:n katastrofirahastoon.


One thought on “Mitä mieltä ydinvoimasta?

  • Politiikka

    Ei kai sitä halua öljytorniakaan takapihalle. Vaikka ydinjätteellä puoliintumisaika on suuri, ei se tarkoita että tuhannen vuodenkaan päästä sitä säteilyä kovin pitkälle tulee.

    Lisäks tuskin tulevaisuudessakaan niin tiukkaa tulee olemaan että täytyy justiin jätekuopista alkaa kaivamaan.

    Energian vähentäminen veisi Suomen taantumaan. Ja potentiaali vaihtoehtoisten energioiden keksimiselle varmasti pysyisi hyvänä, sen keksijä saisi kumminki jonkiverran rahan lisäksi kuuluisuutta. Tarkoitan siis vaihtoehtoisella uusiutuvaa, joka ei saastuta, ei jätä jätteitä, halpa ja turvallinen

Comments are closed.