Puhe kaupungin budjettiraamista 2012


Vihreiden ryhmäpuhe vuoden 2012 talousarvioraamista, pidetty kaupunginvaltuustossa 16.2.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tässä salissa on kuultu kaupungin taloudellisesta tilanteesta paljon väitteitä suuntaan ja toiseen. Selkeä totuus on kuitenkin se, että menot ovat olleet suuremmat kuin tulot. On jouduttu nostamaan veroprosenttia ja ottamaan todella paljon velkaa. Tämä onkin ollut viime vuosien tilanteessa järkevää politiikkaa. Olemme pitäneet investointitason korkeana ja panostaneet mm. työllisyydenhoitoon. Näiden toimien avulla olemme onnistuneet välttämään työttömyyden räjähdysmäisen kasvun. Elvyttävä politiikka on tuonut hyvinvointia kaupunkilaisille.

Nyt talous on kuitenkin kasvu-uralla ja kaupunkilaisten luottamus omaan talouteensa on vahva. Tässä tilanteessa on aika pyrkiä pois velkaantumiskierteestä aivan kuten taloussuunnitelmassa on tavoitteenakin. Kaupungin tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman tavoitteeksi on asetettu se, että vuonna 2012 palvelujen kustannukset asukasta kohden eivät nouse. Tähän tavoitteeseen ovat sitoutuneet kaikki kaupunginhallitusryhmät. Nyt odotamme virastoilta hyviä esityksiä, miten tähän tavoitteeseen päästään.

Kunnallisveron korottamista ensi vuonna Vihreät eivät kannata, mutta kiinteistöveron ja erilaisten maksujen korottamisella on mahdollista kerätä lisää tuloja kaupungille.

Keskustelussa Helenin tulevaisuudesta vihreiden kanta on selvä. Investoinnit uusiutuvaan energiaan on toteutettava suunnitellusti. Toisin kuin on väitetty, ohjelma ei aiheuta tuloutusmahdollisuuksien nollautumista.

Suomen suurten kaupunkien välinen kustannusvertailu on Helsingille masentavaa luettavaa. Helsinki tuottaa palvelunsa paljon muuta maata kalliimmalla. Tämä korkea kustannustaso haittaa jo pääkaupunkiseudun yhteistyötäkin, kun naapurikunnat eivät halua tehdä yhteistyötä tuhlailevaksi ja kankeaksi kokemansa Helsingin kanssa.

*

Tänä vuonna valtuusto päättää palvelustrategiasta. Vihreän ryhmän mielestä palvelustrategian käsittely ja hyväksyminen on erittäin tärkeä prosessi, jonka avulla on mahdollista löytää aidosti uusia tapoja tuottaa palveluja ja löytää samalla kustannustehokkuutta.

Meidän tulee aidosti miettiä, mitä varten mikäkin kaupungin palvelu on olemassa, kuinka paljon olemme valmiita mihinkin panostamaan ja miten mikäkin palvelu kannattaa tuottaa. Lisäksi tulee arvioida ne palvelut, joihin kannattaakin panostaa muita kuntia enemmän. Tällaisia ovat esim. koulujen ja päiväkotien positiivinen diskriminaatio ja muut keinot, joilla estetään alueiden eriarvoistumista.

Nyt meillä ei tunnu olevan kokonaiskuvaa siitä, mitä haluamme. Tuotamme palveluita virastoissa, liikelaitoksissa, palveluseteleillä, ostopalvelusopimuksin ja kilpailuttamalla ilman, että olemme kunnolla pysähtyneet miettimään, mikä sopii mihinkin palveluun ja millä saadaan paras palvelu kaupunkilaisille.

Palvelustrategian laatimisessa tulee käyttää hyväksi Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvitystä. Se avaa hyvin silmiä sille, miten Vantaallakin moni asia tehdään eri tavalla kuin meillä. Onkin hyvä, että Helsinki-Vantaan selvityksen tulokset lähtevät lausuntokierrokselle kaikkiin lauta- ja johtokuntiin.

Edelleen suurina aukkona Helsingin palveluissa on asukaslähtöisyys ja käyttäjädemokratia. Miten saadaan käyttäjät suunnittelemaan palveluita eikä vain antamaan asiakaspalautetta tai vastustamaan muutoksia? Nykytekniikka antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia luoda malleja kaupunkilaisten osallistumiselle. Uuden tekniikan ja kaupunkilaisten osaamisen hyödyntämisessä on myös suuri kustannussäästöpotentiaali.
*

Arvoisa puheenjohtaja,

Vihreä ryhmä haluaa nostaa tämän budjettiraamin käsittelyn yhteydessä erityisesti esiin päivähoidon. Kaupungissa on ollut käynnissä todellinen baby boomi, joka on näkynyt täällä valtuustossa asti. Lapsiperheiden määrä on kasvanut kaikkia ennusteita nopeammin.

Kyse ei ole pelkästään taloustaantuman väliaikaisesta vaikutuksesta syntyvyyteen, vaan laajemmasta ihmisten arvostusten ja käytöksen muutoksesta. Ihmiset haluavat asua hyvien yhteyksien päässä lähellä palveluita, vaikka sitten tingittäisiinkin asuinneliöistä. On taas hyväksyttyä kasvattaa lapset umpikorttelipihoilla keskellä kaupunkia.

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus Helsingille. Viime aikoina on puhuttu paljon kuntien välisestä kilpailusta ja siitä, kuinka niin sanotut hyvät veronmaksajat muuttavat pois Helsingistä. Nyt nämä nuoret lapsiperheet eivät muutakaan pois. Samaan aikaan olemme rakentamassa uusia suuria asuinalueita. Pystymme oikeasti luomaan uutta, toimivaa kaupunkia ja kasvattamaan samalla kaupungin veropohjaa, kun työssäkäyvät lapsiperheet jäävät asumaan Helsinkiin.

Olemme kuitenkin vaarassa pilata tämän mahdollisuuden sillä, että meillä ei ole tarjota perheille päivähoitopaikkoja. On todella surkeaa palvelua kaupungilta tarjota punavuorelaiselle perheelle päivähoitopaikkaa Landbosta. Tämä ei ole urbaani legenda, vaan todellisuutta monelle perheelle eri puolilla Helsinkiä.

Päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvamassa niin nopeasti, että kaupungin on reagoitava asiaan viipymättä. Päivähoitoon on budjetoitava lisää rahaa. Vippaskonsteilla ei saada tuhansille uusille perheille toimivaa päivähoitoa. Vihreät esittävätkin päivähoidon budjetoinnin uudistamista siten, että talousarvio tehtäisiin edellisen vuoden todellisen toteutuneen lapsimäärän ja nykyistä tuoreemman väestöennusteen perusteella.

Päivähoito on osattava nähdä myös kaupungin kilpailutekijänä, jonka järjestämisessä emme saa epäonnistua.

*

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä on valmis tarttumaan haasteeseen muuttaa kaupunkia paremmin kaupunkilaisia palvelevaksi ja säästeliäämmäksi.