Miten politiikka voisi edistää onnellisuutta? 1


On itsestään selvää, että politiikan pitäisi edistää ihmisten onnellisuutta. Silti on yhtä selvää, että onnellisuudesta puhuva poliitikko leimataan hyvin helposti kukkahattutädiksi, joka ei ota talouden realiteetteja huomioon.

Tämä on sääli, sillä talouden mittarina käytetty bruttokansantuote on vain yksi yhteiskunnan kehitystä mittaava mittari. Silti lähes aina puhutaan vain siitä. Samaan aikaan me kaikki tiedämme, ettei talouskasvu voi jatkua ikuisesti eikä loputon vaurastuminen tee meistä suomalaisista onnellisempia.

Vaurauden lisääntyminen lisää ihmisten kokemaa onnellisuutta, mutta kun tietty vauraus on saavutettu, ei lisävarallisuus tuo lisäonnellisuutta. Tämäkin on selvä asia: ensimmäinen hampurilainen on hyvää, mutta kolmas ei enää. Suomessa saavutettiin tutkimusten mukaan tällainen ”riittävä” vaurauden taso jo 1980-luvulla. Sen jälkeen lisääntynyt vauraus ei ole lisännyt Suomen onnellisuutta.

Eli miten politiikka voisi edistää onnellisuutta? Keskeistä on muuttaa sitä, mitä me mittaamme ja mikä toimii politiikan tavoitteena. Nyt tavoitteena on varsin yksisilmäisesti bruttokansantuotteen kasvattaminen.  Talouden kasvun lisäksi meidän tulisi mitata ainakin seuraavia asioita:

– ympäristöongelmien kasvu
– luonnonvarojen kuluminen
– ihmisten mahdollisuus vapaa-aikaan ja itsensä kehittämiseen
– yhteiskunnallinen tasa-arvo

Kaikkia näitä asioita voidaan mitata aivan yhtä hyvin kuin bruttokansantuotetta. On myös jo olemassa monia mittareita, joissa näitä asioita otetaan huomioon. Yksi tällainen mittari on Genuine progress indicator GPI.

Vihreä Sivistysliitto julkaisi tänään toimittamani kirjan Onnellisuustalous, jossa aiheesta on monta erinomaista kirjoitusta ja jossa erilaisia hyvinvointimittareita esitellään laajasti. Kirjan voi tilata tai ladata osoitteesta www.visili.fi.

Onnellisuuden tavoittelun ei tarvitse olla haihattelua, vaan sen pitää olla politiikan kovaa ydintä.


One thought on “Miten politiikka voisi edistää onnellisuutta?

Comments are closed.