Kaupungin palveluverkkotyöryhmä 2


Olen istunut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousten lisäksi syksyn ajan kaupungin palveluverkkotyöryhmässä. Siis juuri siinä työryhmässä, jolle esitellystä Jussi Pajusen kaupungin palvelupisteiden karsimislistasta nousi iso haloo pari viikkoa sitten. Ja ihan ansaitusti nousikin. Vaikka kaupunki on heikossa taloudellisessa tilanteessa, oli täysin ylimitoitettua esittää 80 toimipisteen lakkautusta.

Koko lakkautuslista tuli minulle ja muille työryhmän luottamushenkilöjäsenille aikamoisena yllätyksenä. Me odotimme, että ryhmälle esitellään konkreettisia suunnitelmia tilojen yhteiskäytön tehostamisesta ja että esitämme vain ohjeellisia kehittämisehdotuksia lautakunnille, jotka voivat sitten jokaisen viraston taloudellisen raamin puitteissa tarkastella palveluita.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys oli täysin ylimitoitettu ja kiireellä kokoon koottu. Se ei ottanut huomioon alueiden asukkaiden tarpeita, vaan keskittyi vain neliöihin ja euroihin. Listalla oli sellaisia kohteita, jotka suljetaan joka tapauksessa, mutta myös sellaisia kohteita, joiden sulkeminen aiheuttaisi pelkkää haittaa ja joiden ilmestyminen listalle on aiheuttanut vain hämmennystä ja pelkoja. Kouluverkon tarkastelukin vaikuttaa siltä, että monet listalla olevat koulut ovat siellä varsin heppoisin perustein.

Palveluverkkotyöryhmä lopetti maanantaina työnsä eikä esittänyt mitään päätöstä vietäväksi eteenpäin. Se oli meidän poliitikkojen keino tässä vaiheessa sanoa, että emme ole tämän listan takana. Työryhmä oli alun perinkin vain kaupunginhallitukselle valmisteleva työryhmä, joten varsinaiset päätökset tekee kaupunginhallitus.

Ensi vuoden alussa kaupunginhallitus hyvin todennäköisesti palauttaa koko palveluverkkotarkistuksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että valmistelussa kuullaan lautakuntia ja asukkaita. Se on ainakin vihreiden vaatimus. Toinen vaatimuksemme on, että kirjastoja ei pidä lakkauttaa.

Yksittäisten koulujen kohtalosta en voi varmasti sanoa mitään, vaan siinä asiantuntijoina ovat opetuslautakunnan jäsenet. Väestötilastojen mukaan oppilasmäärät ovat Helsingissä edelleen laskussa, joten kouluja on sikäli syytä kenties vähentää, mutta toisaalta kaikkien ennusteiden (ja omien havaintojeni) mukaan Helsingin lapsimäärä on kääntymässä jyrkkään nousuun. Se pitäisi huomioida, kun pohditaan koulujen tulevaisuutta. Kaupungin pitäisi myös olla nykyistä pitkäjänteisempi päätöksenteossaan. Tämä pitkäjänteisyys ei ole nyt toteutunut monenkaan koulun tai muun toimipisteen kohdalla, joiden tulevaisuus on muutaman vuoden välein vaakalaudalla.

Pajusen leikkauslistaa ei siis sellaisenaan toteuteta. Sen sijaan opetuslautakunta jatkaa koko ajan käynnissä olevaa työtään kouluverkon ajan tasalla pitämisessä ja mm. tutustuu jokaiseen kouluun, jonka lakkauttamista tai yhdistämistä on pohdittu. Monenkaan listalla olevan koulun lakkautus ei vaikuta perustellulta, mutta odotan opetuslautakunnan perusteltua esitystä kouluverkosta ennen lopullisia päätöksiä.


2 thoughts on “Kaupungin palveluverkkotyöryhmä

Comments are closed.