Daily Archives: 28.8.2009


Hyväksyessään alkuvuodesta Kiasmanpuiston, Musiikkitalopuiston ja Makasiinipuiston puistosuunnitelmat kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponteni: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että entisen ratakuilun paikalle rakennettava kevyen liikenteen väylä jatkuu luontevasti puistossa ja että pyöräily ja jalankulku erotetaan puiston alueella selkeästi toisistaan.” (Ville Ylikahri, äänin 81-1) Tein tämän sen takia, että puistosuunnitelmassa oletettiin kummallisesti, että alueella pyöräilevät […]

Makasiinipuistoon tulee pyörätie