HSL:n hallitus 5.5. – Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma


HSL:n hallitus kokoustaa tiistaina 5.5. Esityslista HSL:n sivuilla. Tässä keskeiset asiat:

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

HSL haluaa uudistaa Koillis-Helsingin bussilinjat syksyn 2017 alusta. Muutosta perustellaan kehäradan ja runkolinja 560 aloittamisella sekä kaupunkirakenteen muutoksella. Itse en käytä muutoksen kohteena olevia linjoja, joten en osaa arvioida suunnitelman hyvyyttä. Alkuperäinen ehdotus herätti valtavasti kielteistä palautetta ja nyt päätettävänä ehdotus onkin muokattu versio siitä. Esimerkiksi bussilinja 69 säilyy, joskin sen päättäri siirtyy Elielinaukiolta Kamppiin.

Linjastosuunnitelman esittely HSL:n sivuilla

Espoon lähibussien linjastosuunnitelma

HSL haluaa muokata Espoon palvelulinjoja. Asia jäi viimeksi pöydälle, sillä hallituksessa syntyi keskustelua siitä, onko oikein lakkauttaa palvelulinja Nupurista. Siellä kulkenut kutsuohjattu palvelulinja P80 on ollut kallis. Kustannus per matkustaja on ollut 65 euroa. HSL esittää edelleen, että linja lakkautettaisiin, mutta kertoo, että vaihtoehtona on luoda alueelle kerran päivässä kulkeva linja.

Kalasataman joukkoliikenteen idealuonnos

Kalasataman alue on seuraavat vuodet työmaa, mutta alueen valmistumisen jälkeen ideana on, että yhdeksän bussilinjaa kulkee jatkossa Kalasataman metroaseman kautta. Osa Vantaalta tulevista seutulinjoista ohjattaisiin Rautatientorin sijasta Kalasatamaan. Linjat 50, 56 ja 59 kulkisivat jatkossa Sompasaareen asti, eli toimisivat syöttöliikenteenä Kalasataman asukkaille metroon.

Idealuonnos pdf:nä

HSL:n ja VR:n aiesopimus

Neuvottelut VR:n kanssa tehtävän uuden lähijunaliikennesopimuksen solmimisesta ovat edenneet, mutta neuvotteluille annetaan lisäaikaa 20.5. asti.

Lausunto Keravan yleiskaavaluonnoksesta

HSL arvostelee Keravan yleiskaavaluonnosta siitä, että siinä ehdotetaan omakotitaloja ja liiketiloja alueille, joihin on hyvin vaikea toteuttaa toimivaa ja kustannustehokasta joukkoliikennettä. Lisäksi HSL muistuttaa, että Keravan tulisi varata tilaa junavarikolle.

Kirkkonummen ja Sipoon bussien käyttäjämäärien kehitys viime syksyn linjastouudistuksen jälkeen

Tarkkaa lukua muutoksesta on vaikea saada, sillä aiemmin kunnissa käytettiin paljon myös Matkahuollon lippuja. Alustavan selvityksen mukaan matkustajamäärät ovat kasvaneet, erityisesti Kirkkonummella.