Ratikkalinjat ja yömetro HSL:n hallituksessa


Eilisessä HSL:n hallituksesta keskustelua herätti erityisesti kaksi asiaa:

Ratikkalinjaston uudistaminen (linkki esitykseen)

Uudistamisen lähtökohtana on luoda mahdollisimman monelle kadulle tiheä vuoroväli siten, että niillä kulkee kaksi linjaa. Samalla parannetaan erityisesti poikittaisia yhteyksiä ja helpotetaan vaihtoja metroasemille.

Esimerkiksi ykkösen linja laitetaan ajamaan Käpylästä Sörnäisten metroaseman kautta, jonka jälkeen se toimii kasin parina Hesarilla ja Runeberginkadulla, joilla ne luovat 5 minuutin vuorovälillä kulkevan poikittaisyhteyden. Töölöstä keskustaan ykkönen kulkee kakkosen parina. Molemmat ohjataan perinteiselle Arkadiankadun reitille, jolloin Töölöstä pääsee taas suoraan Stockalle. Manskulta ykkönen jatkaa Eiraan luoden kolmosen kanssa runkoreitin.

Spårien vuoroväleiksi on tulossa kymmenen minuuttia, jolloin parina kulkevat linjat muodotavat viiden minuutin vuorovälin pääkaduilla. Kympillä ja nelosella on ruuhkassa 6 minuutin vuorovälit.

Selvitysten mukaan ratikoiden käyttö lisääntyisi selvästi. Liikennöintikustannukset vähenisivät linjaston nopeutumisen myötä.

Muutoksia alettaisiin tehdä vuodesta 2016 alkaen. Minusta muutoksia voisi alkaa tehdä jo vuonna 2015.

Hallituksessa nousi esiin seuraavia kysymyksiä ja huolenaiheita ehdotuksesta:

– Länsi-Pasilan suora yhteys Manskua pitkin keskustaan katkeaisi eivätkä ratikat enää kiertäisi Pasilanraition kautta. Ehdotuksessa Länsi-Pasilassa kulkisi 2, 7 ja 9, mutta eri tavalla kuin nykyään. Pitää vielä pohtia, voisiko esim. kakkosen kääntää ajamaan Pasilanraition kautta, jotta länsipasilalaisten matkat pysäkille eivät tulisi liian pitkiksi.

– Töölöstä ei pääsisi enää ratikalla Kampin pysäkille, kun ratikat palautettaisiin Arkadiankadulle. Suunnittelijat sanoivat, että Töölön yhteys Kamppiin hoituu tiheästi kulkevilla busseilla 14, 18 ja 39, mikä onkin ihan totta. Pidemmällä aikavälillä nämäkin tulisi korvata ratikalla joka tulisi Munkkivuoresta ja ajaisi Fredaa pitkin Punavuoreen.

– Manskulle jäisivät 4 ja 10, jotka ajaisivat ruuhkassa molemmat 6 minuutin välein. Tuntuu, että kapasiteetti Manskulla vähenee nykyisestä selvästi, mutta suunnittelijat vakuuttivat, että sen pitäisi riittää.

Esitys lähtee lausunnoille kuntiin ja uudet linjat lyödään lukkoon syksyllä.

 

Yömetro (linkki esitykseen)

Yömetroselvitys kertoi ihan kohtuullisista matkustajamääristä ja lisääntyneestä joukkoliikenteen käytöstä. Yömetrokokeilun jatkaminen on rahallisesti niin pieni asia, ettei hallitus päätä siitä, vaan toimitusjohtaja. Hallitus kävi kuitenkin evästyskeskustelun, jossa minä ja oikeastaan kaikki muutkin helsinkiläiset jäsenet kehuimmet kokeilua ja kannustimme sen jatkamiseen. Toimitusjohtaja päättikin samana päivänä jatkaa kokeilua vuoden loppuun.

Helsingin kaupungilta kysytään nyt lausuntoa siitä, haluaako se jatkaa kokeilua ja osoittaa siihen verovaroistaan rahat. Sitten kokeilun jatkosta päätetään syksyllä, kun tiedossa on Helsingin kaupunginhallituksen kanta ja matkustajamäärien kehitys keväällä ja kesällä.

Voin jo nyt sanoa, että ainakin minä tulen kannattamaan yömetron vakinaistamista.