HSL:n hallitus: ratikkalinjauudistus on valmistunut


HSL:ssä pitkä lista, mutta vähän varsinaisia päätösasioita. Paljon selvityksiä ja esityksiä, joissa päätöksenteon aika tulee myöhemmin. Koko lista luettavissa HSL:n nettisivulla.

YLIJÄÄMÄINEN TILINPÄÄTÖS

Tilikauden 2013 tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 10,4 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,1 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Suurin syy ylijäämään oli ennustettua halvemmat polttoaineet.

 

ESITYS UUDEKSI RATIKKALINJASTOKSI

HSL on saanut valmiiksi esityksensä ratikkalinjojen uudistamisesta. Uusia linjoja vedetään Jätkäsaareen, Ykkönen laitetaan ajamaan Töölön kautta ja poikittaisyhteyksiä Pasilan tasolla parannetaan. Esitys lähtee nyt lausunnoille ja päätöksiä tehdään syksyllä. Eikös tämä ole aika hyvä? Uudistusta voisi kyllä nopeuttaa.

ratikkalinjat

Lataa parempilaatuinen kuva.

RUNKOLINJA 560 JATKOMAHDOLLISUUDET MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN.

Runkolinja 560 (eli Jokeri 2) aloittaa vuoden päästä tiheän liikenteen Vuosaaresta Myyrmäkeen. Tarkoitus on jatkaa linjaa joskus Matinkylään. Espoon puolella puuttuu kuitenkin muutamia kadunpätkiä ja muuta infraa. HSL on selvittänyt neljä eri vaihtoehtoa linjalle sekä nykyisille teille että mahdollisille uusille. Tarkastelujen perusteella linjan 560 jatkaminen Myyrmäestä Matinkylään tuottaa laajoja matka-aikahyötyjä, joskin myös liikennöintikustannukset kasvavat merkittävästi, arviolta noin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tässä vaiheessa merkitään vain selvitys tiedoksi.

LIPUNMYYNNIN KEHITTÄMISSELVITYS JA -SUUNNITELMA 2014 – 2020

Lipunmyynnin suurin uudistus tulee olemaan se, että parin vuoden päästä matkakorttiin voi ladata aikaa ja arvoa HSL:n verkkosivuilta. Lisäksi kehitetään mobiililippua. Uusi mobiililippu toteutetaan pilottina rajatulla alueella vuoden 2014 loppuun mennessä. Lippu on ensimmäisessä vaiheessa matkapuhelimeen lipun kuvana tilattava kertalippu.

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE ESITYKSISTÄ, JOTKA KOSKEVAT HELSINGIN KULJETUSPALVELUASIAKKAILLE MYÖNNETTYJEN VAPAALIPPUJEN SÄILYTTÄMISTÄ

Helsinkiläiset valtuutetut ovat vaatineet, että HSL maksaisi vapaaliput vammaisille ja muille erityisryhmille. HSL taas katsoo, että rahat tulee ottaa kuntien sote-budjeteista. Asia on kokonaispohdinnassa, mutta nyt HSL vastaa vaatimuksiin. Lausunnon ydin:

”HSL on valmis säilyttämään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnetyt vapaaliput, jos Helsingin kaupunki korvaa vapaalipuista aiheutuvat kustannukset HSL:lle entiseen tapaan. (—)  HSL ei pidä perusteltuna uuden, vielä alemman tariffin kehittämistä kuljetustukiasiakkaiden matkoista perittäviin korvauksiin. HSL ei myöskään kannata kuljetuspalveluasiakkaiden vapaalippujen siirtämistä HSL:n vastuulle, koska silloin oikeus tulisi laajentaa kaikkiin HSL:n jäsenkuntiin ja rahoittaa kokonaan kuntien joukkoliikennebudjeteista. Kuntien taloustilanteesta johtuen joukkoliikenteelle kohdennettuja määrärahoja ei ole mahdollisuutta kasvattaa, jolloin kustannukset rahoitettaisiin korottamalla muiden matkustajien lippujen hintoja ja karsimalla liikennettä.”

TILANNEKATSAUS HLJ2015-VALMISTELUSTA

Kokonaisesitystä Helsingin seudun liikennejärjestelmästä valmistellaan HSL:ssä. Työssä lähdetään siitä, etää vuonna 2050 seudulla asuu 2 miljoonaa ihmistä. Työssä tutkitut alustavat strategiat ja maankäytön vaihtoehtoiset painotukset ovat:

  Perusstrategia: ajoneuvoliikenteen hinnoittelu, 350M€/v investoinnit, tiivis maankäyttö, joka painottuu ytimeen (noin Kehä I sisäpuoli) sekä nykyisiin ja rakenteilla oleviin ratakäytäviin (Kehärata, Länsimetro ja sen jatke).
  Kuntapainotus: Kuten perusstrategia, mutta kuntien käsityksen mukainen maankäyttö.
  Länsi/luoteispainotus: Kuten perusstrategia, mutta länsi/luoteispainotteinen maankäyttö ja uusi rata Histaan.
  Pohjoispainotus: Kuten perusstrategia, mutta pohjoispainotteinen maankäyttö ja uusi rata Klaukkalaan.
  Itäpainotus: Kuten perusstrategia, mutta itäpainotteinen maankäyttö ja metron jatko Söderkullaan.
  Ei hinnoittelua: Ei hinnoittelua, normaalitason 240 M€/v investoinnit, tiivis maankäyttö.

Strategiassa siis lähdetään siitä, että jonkinlaisella ruuhkamaksulla saadaan noin 100 miljoonaa euroa seudun liikennehankkeisiin. Tästä on mm. Oslosta hyviä kokemuksia. Ilman maksua, voimakasta panostusta joukkoliikenteeseen ja tiivistä maankäyttöä seutu ruuhkautuu pahoin.

 
JOUKKOLIIKENTEEN TYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

Vuonna 2013 joukkoliikenteeseen tyytyväisiä matkustajia oli 87,5 prosenttia. Kolme parhainta arvosanaa saivat seutulinja 550 (Itäkeskus – Westendinasema), seutulinja 105 (Kamppi – Tapiola – Mankkaa) ja Helsingin sisäinen linja 76B (Puistola – Tapanila – Malmi). Kolme heikointa arvosanaa saivat seutulinja 731 (Rautatientori – Kulomäki), seutulinja 107 (Kamppi – Tapiola – Orion – Suurpelto) ja Helsingin sisäinen linja 95 (Itäkeskus(M) – Mellunmäki(M) – Kontula(M) – Keinutie).

YÖMETROKOKEILUN ALUSTAVAT TULOKSET

Metron yöliikenteessä matkustajia oli marraskuussa pikkujoulukaudella n. 4500 – 6000 yötä kohden. Tammikuussa matkustajia oli 3000 – 4000 yötä kohden ja helmikuussa 3300 – 4400 yötä kohden. Metron matkustajamäärä on osittain pois yöbussien matkustajista. Itä-Helsingin yöbusseilla on ollut matkustajia 1000 – 1300 yötä kohti vähemmän kuin edellisinä vuosina.

Jopa 35-40 % metron yöliikenteessä tehdyistä matkoista on kantakaupungin sisäisiä matkoja (väli Ruoholahti – Kalasatama).

Kokeilu jatkuu kesäkuuhun asti. Ajattelin ehdottaa, että kokeilua jatkettaisiin vuoden loppuun, jonka jälkeen voisimme päättää yömetron vakinaistamisesta. Kokeilukauden tulee olla tarpeeksi pitkä. Lisäksi vakinaistamisesta tulee vielä kysyä rahoittajalta eli Helsingiltä.