Hitas-järjestelmää muutettiin


Valtuutetun urani hankalin päätös on ollut hitas-järjestelmän uudistaminen. Järjestelmä on monimutkainen ja on vaatinut todella paljon perehtymistä. Monien vaiheiden jälkeen järjestelmän uudistaminen lyötiin lukkoon viime keskiviikkon valtuuston kokouksessa. Tässä puheeni kokouksesta:
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kokoonnuimme pohtimaan tätä samaa hitas-järjestelmän uudistamista tähän saliin pari kuukautta sitten. Silloin asia poikkeuksellisesti palautettiin valmisteltavaksi uudelleen. Puhuttiin farssista ja siitä, kuinka emme osaa tehdä päätöksiä.

Nyt pari kuukautta myöhemmin olemme saaneet valmistelevilta virkamiehiltä ja kaupunginhallitukselta paljon alkuperäistä paremman esityksen, joka sekä säilyttää hitas-järjestelmän että korjaa siihen liittyviä epäkohtia. Epätavallinen asian palauttaminen valmisteluun ja parin kuukauden viivästys asiassa oli siis hyväksi.

Käyn läpi muutamia keskeisiä kohtia, joiden takia kannatan esitystä. Ensinnäkin hitas-asunnot vapautuvat sääntelystä jatkossa 30 vuoden kuluttua niiden valmistumisesta. Se on MA-ohjelman linjauksen mukainen aikaraja. 30 vuoden iässä kiinteistöt tarvitsevat jo sen verran suuria remontteja, että kiinteä hitas-säännelty hinta ei enää toimi, vaan hinnasta muodostuisi aina ajan myötä joko aivan liian alhainen tai niin korkea, ettei hintasäännöstelyllä olisi käytännön vaikutusta. Hitas-järjestelmä luotiin 30 vuotta sitten, joten nyt talot irrottautuvat systeemistä sitä tahtia kuin ne ovat siihen tulleetkin.

Esityksessä muutetaan hitas-järjestelmän ehtoja uusissa, valmistuvissa kiinteistöissä. Nämä ehdot tekevät järjestelmästä jatkossa yksinkertaisemman. Lisäksi huoneistoihin valmistumisvaiheessa tehdyt muutostyöt sekä kiinteistöihin tehdyt remontit lasketaan jatkossa entistä paremmin asunnon hintaan.

Tärkein muutos uudessa esityksessä on rajahinnan voimaantulo. Kaksi kuukautta sitten meille esitelty esitys ei olisi poistanut ns. hitas-kuopassa elävien ihmisten ongelmaa kuin osittain. Nyt rajahinta takaa myös 80-luvun kiinteistökuplan vuosina valmistuneissa asunnoissa asujille kohtuullisen hinnan asunnostaan.

Esityksessä on mukana myös omistusrajoitus. Se on tarpeen, ettei uusista, automaattisesti vapautuvista hitas-asunnoista tule laajasti sijoituskohteita vaan koteja helsinkiläisille. Myös tarkastuslautakunta oli tätä mieltä raportissaan. Omistusrajoitus on kuitenkin kirjattu nyt päätökseen niin, että se jättää kiinteistövirastolle harkintavaltaa asiassa ja mahdollistaa joustavan asunnonvaihdon hitas-asunnosta toiseen.

Tämä uudistus ei poista kaikkia hitas-asukkaiden kokemia epäkohtia. Edelleen kaupungissa asuu ihmisiä asunnoissa, joiden enimmäishinta on niin edullinen, ettei niitä kannata myydä tai ettei myyntihinnalla saa aina vastaavaa asuntoa samasta kaupunginosasta. Hitas-järjestelmä on kuitenkin tuottanut edullista asumista kaupunkilaisille ja haluamme että järjestelmä säilyy. Nyt uudistamme järjestelmää siten, että pahimmat epäkohdat poistuvat ja jatkossa järjestelmä toimii yksinkertaisemmin.

Kannatan esityksen hyväksymistä.